Konkordato devleti vurdu

Devletin, kendisine borcu olan ve konkordato ilan eden firmalarla ilgili gerekli takibatı yapmadığı ortaya çıktı. Nisan 2019 itibarıyla Eximbank’tan toplam 59.7 milyon ABD Doları kredi riski bulunan 37 müşteri hakkında konkordato kararı verildi. Ancak Eximbank, konkordato ilan eden bu firmalardan alacakları konusunda gerekli tedbirleri aldı. Alacaklar da riskli hale geldi.

Konkordato devleti vurdu

Sayıştay raporunda “Haklarında konkordato kararı verilmiş olmasına karşın bazı firma ve kredilerinin banka tarafından yakın izlemedeki krediler grubuna alınmadığı, standart nitelikteki krediler grubunda izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir” denildi.

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

Sayıştay'ın Eximbank raporunda, konkordato ilan eden firmaların mevcut durumda borçlarını ödemede yetersiz kaldıkları vurgulanarak, şu önlemlerin alınması istendi:

  Banka'nın tüm kredi müşterilerinin yakından takip edilerek konkordato, iflas, icra gibi müşterilerin finansal durumlarına ilişkin önemli olumsuzluk emareleri gösteren durumlardan biran önce haberdar olunmasını sağlayacak teknolojik altyapının kurulması ve gerekli tedbirlerin alınması,

 Konkordato kararı verilen firmaların en kısa sürede yakın izleme grubuna alınması ve finansal durumlarının yakından takip edilmesi, Banka tarafından da hukuki aksiyonların zamanında yapılması,

 Kullandırılan krediler karşılığında ilgili firmalardan alınan mevcut teminatların vade ve durumlarının yakından takip edilerek risk – teminat dengesinin korunması,

 Özellikle banka teminat mektubu karşılığı kullandırılan krediler kapsamında banka teminat mektupları üzerinde konkordato kapsamında ilgili mahkemeler tarafından verilen tedbir kararlarına karşı gerekli hukuki süreçlere başvurulması,

 Süresinin bitmesine az kalan teminat mektuplarının sürelerinin yenilenmesi ve/veya üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunularak teminat mektuplarının teminat niteliğinin kaybedilmemesi.