Özel Fon mal varlığını YTM Başkanı yönetecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının alacaklarının kısmen ödenmesi için kurulan Özel Fon mal varlığı, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Başkanı tarafından yönetilecek.

Özel Fon mal varlığını YTM Başkanı yönetecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının, sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan fon olarak tanımlanan Özel Fon mal varlığı, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Başkanı tarafından yönetilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre, Özel Fon mal varlığı, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ve hesapların belirlenmesi hakkında karar ile tek hazine kurumlar hesabı uygulamasına ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilecek ve nemalandırılacak.

Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya YTM Başkanı yetkili olacak. Başkan, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilecek.

Özel Fondan sermaye piyasası kanununun geçici 3. maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine ödemeler, YTM Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak. (REUTERS)

SPK'dan 16.7 milyon TL'lik açığa satış cezası İlginizi Çekebilir SPK'dan 16.7 milyon TL'lik açığa satış cezası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...