Galata Kulesi’ni İBB’den alma girişimine mahkeme ”dur” dedi

Tarihi Galata Kulesi’ni, İBB’nin elinden almak için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Beyoğlu Kaymakamlığınca başlatılan tahliye işleminin yürütmesi, mahkeme tarafından durduruldu. Beyoğlu Kaymakamlığı, “işgalci” durumda olan İBB’nin Galata Kulesi’ni 14 Nisan 2020 tarihine kadar tahliye ederek Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne teslim etmesi için işlem başlatmıştı.

Galata Kulesi’ni İBB’den alma girişimine mahkeme ”dur” dedi

Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İBB'den geri alınacağını açıkladığı mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve yıllardır İBB iştirak şirketi Beltur tarafından işletilen tarihi Galata Kulesi için mahkemeden yeni bir karar çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl başlattığı işlem sonucunda 13 Mayıs 2019 tarihinde yani İBB'nin kayyum ile yönetildiği dönemde tarihi kule, İBB'nin uhdesinden çıkarılarak Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti.

İMAMOĞLU, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞTI

Ekrem İmamoğlu ikinci kez İBB Başkanı seçildikten sonra bu işleme karşı hukuki süreç başlatılmıştı. İBB Hukuk Müşavirliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açmış, Galata Kulesi için vakıf adına yapılan tapu tescilinin iptali ve İBB adına tescil edilmesi talep edilmişti.

Dava kapsamında İBB'nin talebi üzerine üçüncü kişilere devredilmemesi için Galata Kulesi'ne 7 Şubat 2020 tarihinde ihtiyati tedbir konulmuştu.

KAYMAKAMLIK 6 NİSAN'DA TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLATTI

Tedbir kararına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı,  6 Nisan 2020 tarihinde tahliye işlemi başlattı.

Kaymakamlık, Galata Kulesi'nin İBB tarafından işgal edildiğini, 14 Nisan 2020 tarihine kadar boşaltılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini, aksi takdirde tahliyenin gerçekleştirileceğini İBB'ye bildirdi. İBB Başkanlığı da bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

OYBİRLİĞİ İLE DURDURULDU

Beyoğlu Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada, hukuka aykırı tahliye işleminin iptali istendi. Davaya bakan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 10 Nisan 2020 tarihinde oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DAVA KONUSU İŞLEMİN HUKUKİ DAYANAĞININ AÇIKLANMASI İSTENDİ

Kararda, uyuşmazlığın çözümü ve davacıların istemi hakkında karar verilebilmek için davalı idarelerden; dava konusu işlemin hukuki gerekçesinin açıklanarak, işlem dayanağını oluşturan tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı ve okunaklı bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi istendi.

Tahliye kararı niteliğindeki uyuşmazlığın hukuki durumu dikkate alınarak;  işlemin uygulanması halinde verilecek kararın etkisi tükeneceğinden İBB'nin yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar kabulüne hükmedildi.

Ara karara cevap verme süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere teminat aranmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...