Niğde ve Karaman bayram namazı saatleri! 2020 Kurban Bayramı namaz vakitleri…

İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram ibadetini yapacak vatandaşlar namaz saatlerini şimdiden merak ediyor. Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Niğde ve Karaman'da yaşayanlar da bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Niğde'de bayram namazı saat kaçta? Karaman'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2020 Diyanet bayram namazı vakitleri...

Niğde ve Karaman bayram namazı saatleri! 2020 Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Diyanet, Niğde ve Karaman illerinin bayram namazı saatlerini yayınladı. Kurban Bayramını namazla karşılayacak olan Müslümanlar, namaz vakitlerini araştırıyor. Niğde ve Karaman illerinde yaşayanlar da bayram namazının saat kaçta olduğunu merak ediyor. Her ilde farklılık gösterebilen bayram namazı saatlerini haberimizden görebilir, kılınışı hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte 2020 Karaman ve Niğde’de Kurban Bayramı namazı saatleri…

NİĞDE’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 Kurban Bayramı takvimine göre, Niğde’de bayram namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 06.16’da kılınacak.

KARAMAN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı’nı bayram namazıyla karşılayacak olan Karaman’lılar Diyanet’in yayınladığı saatlere göre camilerde yerini alacak. Karaman’da bu sene Kurban Bayramı namazı saat 06.23’te kılınacak.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.S) BİZZAT KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, Kurban ibadeti hicrî ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı'nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” demiştir. Hz. Enes'ten (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivayet edilmektedir.

Foto: Depophotos

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ? KİŞİNİN BULUNDUĞU ŞEHİR VEYA ÜLKE DIŞINDA VEKALETLE KURBAN KESTİRMENİN HÜKMÜ NEDİR? 

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.”

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

NİĞDE’DEKİ BAZI CAMİLER

ALÂEDDİN CAMİ: Niğde sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır. Kitabesine göre yapının mimarları, üstad Sıddık ve kardeşi Gazi'dir. Ayrıca inşa kitabesinde, Müstenireddin adı geçmektedir, bu şahsın caminin inşaatından sorumlu yapım yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Bazı onarımlarla günümüze gelen cami, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Cami iki kapılıdır. Doğuya bakan kapı üzerinde yaz aylarında 09.30 – 11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, kapının taş maharetli elleriyle işleyen ustanın “ Taçlı Kadın Başı” nı ortaya çıkartmaktadır. Efsaneye göre usta, âşık olduğu ve hiç evlenemeyeceğini bildiği Niğde Sancak beyinin kızına duyduğu aşkı sonsuza dek yaşatmak için konuyu kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir. Yapı, harım ile kuzeydoğu köşesine yerleştirilen tek şerefeli minareden oluşmaktadır.

Foto: Depophotos

SUNGURBEY CAMİ: Caminin inşa kitabesi yoktur. Ancak 1335 yılı civarında yapıldığı düşünülmektedir. İlhanlı döneminde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin mimarı bilinmemektedir. Fakat minber ile muhtemelen kuzey taç kapısının ahşap kapı kanatlarını Hoca Ebubekir, daha sonraki döneme ait doğu taç kapısının ahşap kapı kanatlarını ise Hacı Muhammed isimli ustalar yapmıştır. Niğde Kalesinin güneybatı yönündedir. Bazı onarımlarla günümüze gelen camii, örtü sistemi ve minareler haricinde orijinal özelliğini ve fonksiyonunu korumaktadır. Doğu taç kapısı asıl giriş açıklığı üzerinde 874 H./1469–70 M. tarihli vergi kitabesi bulunur.

AFİFE HANIM CAMİ: Burhan Mahallesi'ndedir. İnşa kitabesine göre; 856H./1452M. Yılında yapılmıştır. Yaptıran Murat'ın Oğlu Hacı Dursun' dur. Bazı onarımlarla günümüze gelen camii, orijinal özelliğini kısmen yitirmiştir. Dıştan 8.70×16.90 m. ölçülerinde olup, enine dikdörtgen planlı yapı, düz ahşap tavanlı camiler gurubundadır. Son cemaat yeri yoktur. Cami harim ile tek şerefeli minareden oluşur. Yapı oldukça sade inşa edilmiştir.

MURAT PAŞA CAMİ: Günümüze bazı onarımlarla gelen camii, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. Enine dikdörtgen planlı yapı, dıştan yaklaşık 13.00×30.60 m. boyutlarındadır. Farklı çapta 4 kubbeyle örtülen harimin kuzeybatı köşesinde türbe ve kuzey cephenin doğu tarafına tek şerefeli minare yer alır. Kuzey cephenin orta bölümünde ise önceden üç gözlü son cemaat yerinin olduğu sanılmaktadır. Yapının duvar ve örtü sisteminde sarımtırak renkte ince yonu trakit taşı, payelerde bazalt taşı, minber ile bir kapısında mermer malzeme kullanılmıştır. Temiz bir işçilik vardır. Cepheler de ikişer sıra pencere açılarak duvarların masifliği giderilmiştir. Cami genelinde sade inşa edilmekle birlikte, dikkati çeken bezemeler avlu kapısında, mihrap, minber ve harimin batı bölümündeki ahşap mahfilde görülür. 1081H./16 Eylül 1670 M. tarihinde inşa edilmiştir.

KARAMAN’DAKİ BAZI CAMİLER

SAADETTİN ALİ BEY MESCİDİ: Karaman merkezde, Selçuklu devrine ait eserlerdendir. Hastane caddesi üzerinde Hatuniye Medresesinin batısındadır. Mescit kitabesini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Mescit 1247 yılında Selçuklu Sultanı 2. Keykavus'un hükümdarlığı zamanında Ebu Bekir oğlu Saadettin Ali tarafından yaptırılmıştır.

PİR AHMET CAMİİ:
İç kale altında, Hisar Mahallesinde yer alan Karamanoğlu eserlerindendir. Duvarları kesme taştan yapılmış olup günümüz de yeniden restore edilmiştir.

ÇELEBİ CAMİİ:
Gazidükkan Mahallesinde yer alan, kesme taştan, tek kubbeli olarak Alaeddin oğlu Şeyh Çelebi tarafından yaptırılmış şirin bir Karamanoğlu eseri camidir.

KADİRHANE CAMİİ: Karaman merkez kirişçi mahallesindedir. 1378 yılında yapılmış, 1962 yılında yenilenmiştir. Minaresi tahtadan olup, caminin içinde minber'in sağında Abdulkadir Geylani'nin sancaktarı, Açıkbaş Veli, Bağdatlı Şeyh Ali Baba, Şeyh Hanefi Baba ve Şeyh Bekir'in mezarları vardır.

YENİ MİNARE CAMİİ: Karaman merkezde'dir. 1522 yılında cambazzade Kadı Abdurrahman Efendi tarafından kesme taştan yapılmış, tek kubbelidir. Minaresi yıkılıp, yeniden yapıldığı için yeni minare adını almıştır. Osmanlı devrinde yapılmış olup, mihrabı ve minberi oymalarla süslüdür.