Zehir saçan termik santrallar yeniden açıldı

Halkın zehirlenmesine izin verilemez denilerek 1 Ocak’ta kapatılan termik santraller yeniden açıldı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, “Yeniden çalışma izni verilen santralların çevre mevzuatının gereklerini tam olarak yerine getirip getirmedikleri hususunda ciddi kuşkularımız var” dedi.

Zehir saçan termik santrallar yeniden açıldı

AKP ve MHP oylarıyla geçen yılın son günlerinde yerli kömür yakıtlı eski santrallar için çevre mevzuatına uyum konusundaki muafiyet süresi 2.5 yıl uzatılmış, tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmişti.

CİDDİ KUŞKULAR VAR

Bu santrallardan beşi 1 Ocak'ta yükümlülükleri gerçekleştirene kadar kapatılmış, birine kısmi izin, dördüne iyileştirme yapmaları kaydıyla Haziran 2020 sonuna kadar geçici çalışma izni verilmiş, üç santralin ise yükümlülükleri yerine getirdiği bildirilmişti.

Kapatılan santrallerin yeniden açıldığı haberleri üzerine TMMOB Makine Mühendisleri Odası harekete geçti. Başkan Yunus Yener'in imzasıyla yapılan açıklamada, “Yeniden çalışma izni verildiği bildirilen santralların çevre mevzuatının gereklerini tam olarak yerine getirip getirmedikleri hususunda ciddi kuşkular bulunmaktadır” denildi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

ÖLÇÜM VE VERİLER ŞEFFAF DEĞİL

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bu doğrultuda davranmaya, izin belgeleri ve denetim raporlarını yurttaşların erişimine açık hale getirmeye, tüm santral ve endüstriyel tesislerde salımlar ve atıklarla ilgili anlık ve toplu ölçüm ve izleme verilerini ilgili santral ve tesislerin internet sitelerinde yayımlanmasını sağlamaya, şeffaflığı ve erişilebilirliği tesis etmeye çağırıyoruz.

* Santralların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğine dair ciddi bilimsel ve güvenilir çalışmalar ne ölçüde yapılmıştır? Böyle çalışmalar yapılmışsa, neden kamuoyuyla paylaşılmamıştır? Yapılmamışsa, salt idari kararlarla bu santralların çalışmalarına nasıl izin verilmektedir?

YATIRIMCILARIN ÇIKARLARINI KOLLAMAYIN

* Atanmış ve seçilmiş yöneticilerin görevi, santral yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak değil, her ne pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını korumaktır.

* Yöre halkı ve tüm yurttaşların söz konusu santralların gerekli önlemleri alıp almadıklarını, kurulan tesislerin “göstermelik, göz boyamalık” olup olmadığını bilme hakları; konuyla ilgili idarelerin de bu konularda halkı aydınlatma, bilgilendirme sorumluluğu vardır.