Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun sayfasında yayınlanan ilana göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 195 sağlık personeli alımı yapacak.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personel alımı yapacak

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, hemşire, diyetisyen, ebe, psikolog, biyolog, fizyoterapist, eczacı, sağlık teknikeri alanlarında 195 personel alınacak.

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI

Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

– KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

– Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

– Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolması

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

– Başvuracak adayların durumunun;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”  hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

– Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

– Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/  adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli  evrakları   sisteme eksiksiz olarak  yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

– Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir.   (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)

– Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

– Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer   almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime  geçerek  mezuniyet  kayıtlarını  YÖKSİS'e  eklettirdikten  sonra  başvuru yapabileceklerdir.

– Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.  Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

– Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

– Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.

– Kontenjan  dahilinde  belirlenen   ASIL   ve   YEDEK   dışında   kalan   başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak İlginizi Çekebilir Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alacak
Loading...