Sağlık Bakanlığı, alacaklarını ödeme koşullarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı üniversite hastanelerinden ilaç ve tıbbi cihaz bedeli alacağı olanlar için, feragatname vereceğini açıkladı. Bakanlık ödemeyi Ekim 2020 ve Ocak 2021 olmak üzere iki taksitte yapacağını ve alacaklara temerrüt faizi ve vade farkı uygulanmayacağını da duyurdu. Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı talepleri, "Bakanlık kendisine hizmet veren firmaların yok olmasını istiyor" şeklinde yorumladı.

Sağlık Bakanlığı, alacaklarını ödeme koşullarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanelerinden ilaç ve tıbbi cihaz alacağı olanlara ödeme yapma şartlarını bir genelge ile duyurdu.

Bakan adına bakan yardımcısı Osman Dinçbaş'ın imzaladığı genelge ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve üniversitelerden alacağı olan firmalara yapacağı ödemeler için koşullarını bildirdi. 7 Ekim tarihli genelgeye göre ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi için ay ve yıl ayrımı yapılmaksızın, ilaçlarda yüzde 18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanması zorunluluğu getirdi. TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, bakanlığın bunu talep etmesinin kendisine hizmet veren firmaların yok olmasını istemesi anlamına geldiğini söyledi.

FERAGATNAME İMZALAMAYAN PARASINI ALAMAYACAK

Sağlık Bakanlığı’nın alacaklılarını ödemek için 20 Ekim tarihine kadar yerine getirilmesini istediği koşullar şöyle:

GÖRSEL: SÖZCÜ

*Her alacaklıdan feragatname alınacak. Alacağı için mahkeme ve icra işlemlerine başvuranlar, bu fergatnameyi oralara da sunduklarını belgeleyecek. İcra ve mahkemelere feragatta bulundukları için tüm harç ve vekalet ücretlerini de alacaklılar ödeyecek.

*Feragatnameler doldurulurken ay ve yıl ayrımı yapılmaksızın, ilaçlarda yüzde 18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

* Alacaklıların üçüncü taraflarca icraya konu edilmiş alacakları için ödeme aşamasında icra kesintileri yapılarak varsa kalan tutar alacaklıya ödenecek.

TEMERRÜT VE FAİZ UYGULANMAYACAK

*Yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, gerçek veya tüzel kişi alacaklılara, ilaç alımlarında tutarın yüzde 40’ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan yüzde 60’lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzeme ve diğer alımlarda tutarın yüzde 50’si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan yüzde 50 tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödenecektir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak.

“FİRMALARIN YOK OLMASI İSTENİYOR”

TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, istenen indirimin sadece yüzde 25 olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Şu anki rekabet koşullarında firmalar ancak yüzde 25 kârla malzeme veriyor. Fatura kestiğimiz 3-4 yıl önce ödediğimiz yüzde 18 KDV'yi geçen süredeki faiziyle eklersek, yüzde 65 indirim yapmış oluyoruz. Aradan geçen bu süre ve yaşanan sıkıntılardan sonra bakanlığın bunu talep etmesi, kendine hizmet eden firmaların yok olmasını istemesi demektir. Benim üreticim artık ihaleye verdiği fiyatların bir öneminin olmadığını görüyor” dedi.

TIBBİ CİHAZ HACMİNİN YÜZDE 94'Ü YURT DIŞINA

Tıbbi cihaz üretici Pazar payının yüzde 6'ya düştüğünü söyleyen Daşçı, “Bizim pazar payımız 16'dan yüzde 6 ya düştü. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sanayi Bakanının, Sağlık Bakanı ve  üniversite hastanelerine ‘Ne yapıyorsunuz, daha önce yüzde 16 olan pazar payını yüzde 6'ya nasıl düşürdünüz? Yıllık üç buçuk milyarlık bir tıbbi cihaz hacminin yüzde 94'ünü nasıl oluyor da yurt dışına gönderiyorsunuz' diye hesap sorması lazım. Bunlara sormak yerine, tıbbi cihaz firmalarından bunun acısını çıkarmak çok yanlış” şeklinde konuştu.