Askeri alanı imara açan plana itiraz kabul edildi

Tuzla İçmeler’de imara açılan 168 bin metrekarelik askeri alanda planlar, itirazlar üzerine tekrar değişti. AVM, otel ve konut imarına açılan askeri alana itirazlar üzerine “park” ve “devlet ormanı” fonksiyonları eklendi.

Askeri alanı imara açan plana itiraz kabul edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tuzla'da 30 Ekim 2020 tarihinde rezerv yapı yani yeni konut alanı ilan edilen parsellerin, 168 bin metrekarelik bölümü için Tuzla Belediyesi tarafından mart 2021'de imar planı değişikliği hazırlanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plan ile askeri alan imara açılmıştı.

AVM VE OTEL DÜZENLEMESİ

Plan değişikliği ile yaklaşık 168 bin metrekare olan planlama alanının 50 bin metrekaresi “gelişme konut alanı” olarak belirlendi. Bu alanda inşaat hakkı 1.75, kat yüksekliği 6 kat oldu.

Parsellerin 10 bin metrekaresi ticaret-turizm-konut alanı oldu. AVM ve otel yapılabilecek bu alanda inşaat hakkı 2, bina yüksekliği 8 kat olarak belirlendi.

Askeri alanın geri kalan 3 bin metrekaresi rekreasyon alanı, yaklaşık 13 bin 600  metrekaresi eğitim alanı, 2 bin metrekaresi cami, 18 bin metrekaresi orman, 500 metrekaresi mera,2 bin 500  metrekaresi akaryakıt istasyonu, 55 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

PARK VE DEVLET ORMANI EKLENDİ

Plan değişikliğine askı sürecinde gelen itirazların bir kısmı uygun bulunarak tekrar değişikliğe gidildi. Yapılan plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Ağustos 2021 günü tekrar askıya çıkarıldı. Değişiklik ile bin 544 metrekarelik alan park olarak düzenlendi.

Plan notuna “Bölgenin park ve yeşil alan gereksinimini karşılayacak alanlardır. Bu alanlarda çevreye uyumlu, doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlardaki nitelikle mevcut ağaçlar korunacak olup, açık alan gerektiren spor faaliyetleri, çocuk oyun alanları vb. birimler yer alabilir” denildi.

19 bin metrekarelik alan da “devlet ormanı” olarak tanımlandı ve “6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. Orman alanlarındaki sosyal ve teknik alt yapı tesislerinin 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili hükümlerince tahsisi yapılmadan uygulama yapılamaz” notu düşüldü.

PLANLAMA SÜRECİNİN GEÇMİŞİ

Askeri alanda kalan parsellerdeki imar çalışmasının geçmişi 2014 yılında başlayan yol çalışmasına dayanıyor. Piyade Okul Komutanlığı ile Tuzla Belediye Başkanlığı arasında 2014 yılında “Yola Arazi Terki (Şelalepark) Protokolü” yapıldı.

Bu protokol ile 2015 tarihli ek protokol gereği yaptırılan ve yarım kalan bina ve tesislerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan kaynağın tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İçmeler-Aydınlı Bağlantı Yolu Projesine göre Piyade Okul Komutanlığı arazisinden geçecek kısımların, kıymet takdir bedeli karşılığında imar planı değişikliği ile Tuzla Belediye Başkanlığına devredilmesi planlandı.

Ve Tuzla Belediye Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 2019 yılında bir protokol daha imzalandı. Devam eden süreçte de söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Ekim 2020'de “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi.

Hukuk öldü, ağaçlar gitti: Manzara bu İlginizi Çekebilir Hukuk öldü, ağaçlar gitti: Manzara bu