MKEK önünde ‘özelleştirmeye hayır’ eylemi: İş güvencemizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz

KESK-Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında binlerce çalışanın iş güvencesinin ortadan kalkacağı gerekçesiyle MKEK'in anonim şirkete dönüştürülmesine karşı çıktı.

KESK-Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, MKEK Genel Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında kurumun anonim şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesinin önünün açılacağı, binlerce çalışanın iş güvencesinin ortadan kaldırılacağı ve ESM olarak buna karşı mücadele edeceklerini bildirdi.

Açıklamaya TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceyhan ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de destek verdi.

“TANK PALET FABRİKASI GİBİ MKE DE TALAN EDİLMEK İSTENİYOR”

Basın açıklamasını ESM adına Genel Başkan Cemalettin Sağtekin okudu.

Basın açıklamasında, “Ülkemizin sanayileşmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasının temeli olan Kamu İktisadi Teşekkülleri(KİT'ler) AKP iktidarı tarafında özelleştirme ve serbestleştirme yoluyla yağmalanmaya ve yandaş sermaye gruplarına peşkeş çekilmeye devam ediyor. Binbir emekle kurulmuş ve ülkenin göz bebeği olan sanayi kuruluşları ve son olarak Sakarya Tank Palet Fabrikası gibi MKE kurumu da talan edilmek isteniyor” denildi.

“ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU KURUMLARININ TAMAMINDA ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLDİ”

TBMM'ye sunulan bu kanunun amacının, tüm özelleştirmelerde olduğu gibi anonim şirkete dönüştürmeyle özelleştirmenin önünü açma, Türk Ticaret Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu başta olmak üzere 17 kanundan muafiyet, kurumu Sayıştay denetiminden çıkarmak, Cumhurbaşkanlığı kararlarına geniş yetki vermek olduğu savunulan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

* Özelleştirilen veya özel şirket haline dönüştürülen kamu kurumlarının tamamında çalışanlar mağdur edilmiş, özlük haklarında büyük kayıp yaşanmıştır.

* Havuza alınarak farklı şehir ve kurumlarda çalıştırılan memurların sosyal düzenleri bozulmuş, gönderildikleri kurumlarda ihtiyaç fazlası personel olarak uzmanlık alanları dışında çalıştırılıp mobbinge maruz bırakılmışlardır.

* İşçi statüsünde çalışanlar iş güvencelerini, kadrosuz veya taşeron olarak çalışanlar ise işlerini kaybetmiştir. MKE'de yapılacak özelleştirme sonucu 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak görev yapan tüm personele (devlet memuru, sözleşmeli personel) hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme teklif edilecektir.

* Sözleşme imzalamayı kabul edenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecek; fakat iş güvencesi ortadan kalkacaktır. Diğer yanda ise iş yapan ile yönetime ve siyasi iktidara yakın olan personel ve düşük ücretlerle işe yeni başlayacak personeller arasında iş barışı bozulacaktır.

“İŞ GÜVENCEMİZİN ELİMİZDEN ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

ESM'nin açıklaması şöyle devam etti:

* Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) olarak biliyoruz ki; ekonomik olarak ülkeyi çöküşe sürüklemiş olan iktidar çözümü bir kez daha kamu kaynakları haraç mezat satmakta bulmuştur.

* Sadece MKE Kurumunu değil daha sonrasında diğer KİT'ler, kamuya ait sosyal tesis ve lojmanlar özelleştirmeye hazırlamaktadır. Siyasi iktidar, ekonomik olarak yaşadığı çıkmazı yüz binlerce kamu çalışanının iş güvencesini elinden alarak aşmayı hedeflemektedir.

* Neo-liberal politikalar sonucu kamunun tasfiye edilmesi ve ülkemizin ucuz iş cenneti haline dönüştürülmesine, iş güvencemizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz!

* Tüm Memur ve İşçi arkadaşlarımız şunu çok iyi bilmelidir ki kamudaki iş güvencesi ne kadar tasfiye edilirse özel sektör mantığında oluşacak yeni yapıda bunun kat ve kat fazlası yaşanacaktır.

* Sonuç olarak; sorunlarımızın çözümü, iş güvencesinin ortadan kaldırılması değil, zamana uygun teknolojinin MKE kurumuna kazandırılması, liyakat ve eğitimin temel alındığı bir personel rejiminin oturtulması ve partizan yöneticilerle kurumların arpalığa çevrilmediği bir yönetim anlayışıyla kurumumuz karlılığı daha da arttırılabilecekken tercih edilen yol ve niyetin iyi olmadığını görmekteyiz.

MKE, Tank Palet'le aynı kaderi mi paylaşacak? İlginizi Çekebilir MKE, Tank Palet'le aynı kaderi mi paylaşacak? MKE hakkındaki teklif TBMM'de komisyonda kabul edildi İlginizi Çekebilir MKE hakkındaki teklif TBMM'de komisyonda kabul edildi ‘MKE şirketleşsin' teklifini veren AKP'linin sülalesi MKE'li çıktı İlginizi Çekebilir ‘MKE şirketleşsin' teklifini veren AKP'linin sülalesi MKE'li çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...