Sözcü Plus Giriş

‘Savcıların elini kolunu bağlamak için yasa çıkarılıyorlar’

İktidar milletvekilleri 25 Mayıs’ta TBMM’ye “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi” sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yasa teklifinin “Tartışmalı ve vahim düzenlemeler içerdiğini” belirtti, savcıların elinin kolunun bağlanmak istendiğini söyledi.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 14:12, 03/06/2021
‘Savcıların elini kolunu bağlamak için yasa çıkarılıyorlar’

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek düzenlemeyle ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyet
savcılarının kararları üzerinde değişiklik yapabileceğini belirtti. Muharrem Erkek getirilmek istenen düzenlemeye neden karşı olduklarını şöyle anlattı:

MAHKEME GİBİ

* 26 Eylül 2004 tarihli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda değişiklik öngörülüyor.

* Yasanın 18 ve 40. maddelerine şöyle bir fıkra eklemek istiyorlar: ‘Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkilidir.'

* Bu düzenlemelerle, Cumhuriyet Başsavcılarına, Cumhuriyet Savcılarının itiraz merci gibi, üstlerinde bir mahkeme gibi yetki vermek de istiyorlar. Özetle Cumhuriyet Başsavcısı artık hem Cumhuriyet Savcısının kararı kanuna uygun mu, değil mi diye denetlemede bulunabilecek hem de Savcılar arasında farklı yorumlar, farklı kararlar var ise bunları da gidermek ile yetkili olacak.

* Mevcut durumda savcılar zaten idari yönden başsavcıya bağlı, bu düzenlemeyle şimdi de Cumhuriyet Başsavcısı, Savcıların olayları yorumlamalarına kadar müdahale edebilecek. Düzenleme hayata geçerse Savcılar tamamen bağımsızlıklarını kaybedecekler.

KAMU DAVASI AÇARSA

* Yakın zamanda yayımlanan videolar, ortalığa saçılan iddialar, uyuşturucu, mafya-siyaset- ticaret ilişkileri ülkemizin gündemi oldu. Hemen örnek verelim: Ola ki bir Savcı kamu davası açmak istedi. Bunu resen yapabilecek yetkiye sahip. Getirilmek istenen düzenlemede bunun için Başsavcı onayına ihtiyaç duyulacak.

* Şöyle ki bir Savcı makul şüphe üzerine bir kamu davası açmak istedi, Başsavcı buna müdahale edebilecek ve kamu davası açılmasını engelleyebilecek. Oysa bir savcının verdiği kararın usule ve hukuka ya da kanuna uygun olup olmadığını denetleyecek mekanizmalar zaten mevcut.

* Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda bu konuda düzenlemeler söz konusu. Düşünün şimdi bu yetkileri kullanmak yerine Başsavcıya ulaşıp kararı değiştirmek olanaklı. Elbette hukuka bağlı, vicdanıyla hareket eden Savcıları kastetmiyorum ama mevcut sistemde yargının nasıl tahakküm altında olduğu ortada.

NELER YAŞAYACAKLAR

* Düşünün, ismine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ama gerçekte bir tek adam sistemi olan bu düzende Hâkimler ve Savcılar Kurulu eliyle tüm yargıyı dizayn ettiler. İstedikleri kararı vermeyen Savcı ve Hâkimlerin neler yaşadığını biliyoruz.

* Tüm bunlara rağmen bir Cumhuriyet Savcısı çıkar da gerçeklerin üzerine gider mi, bir dava açar mı diye büyük korku yaşıyorlar ve bunu engellemek istiyorlar. Savcıların, tamamen elini kolunu bağlamak istiyorlar.

* Ama yargıya yapılan bu gibi müdahaleler bumerang etkisi gösterir, gün gelir adaletsizliği yaratanı da vurur. Bizim isteğimiz net: Demokratik hukuk devleti.