Dava açsam yetim aylığı alabilir miyim?

Babam 2002'de vefat etti, SSK emeklisiydi. Ben bekarım, 2011'de SSK'dan emekli oldum. Emekli maaşım dışında hiçbir gelirim yok. Annemle birlikte oturuyorum. Babamdan yetim aylığı bağlanmaması nedeniyle SGK'ya dava açılabilir mi? Kazanma şansım nedir? Bu konuda emsal olacak yargı kararı var mı? Ayşe Ayan

5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, vefat eden SSK sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Babanızın vefat ettiği 2002 yılında yürürlükte olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre de vefat eden SSK sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi bir işte çalışmaması, kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almıyor olması gerekiyordu.

Kendi çalışmanız nedeniyle 4/a (SSK) statüsünden emekli aylığı aldığınızdan, ne 5510 sayılı yeni Kanun'a ne de babanızın vefat ettiği tarihte yürürlükte olan 506 sayılı eski kanuna göre SSK'lı babanızdan aylık alma hakkınız yok. Dava açsanız da kazanamazsınız.

Emekli Sandığı engelli çocuğuma aylık bağlar mı?

Ben 4/c emeklisiyim. Oğlum bekar ve yüzde 40 zihinsel engelli. O da kanunun şartları doğrultusunda emekli olacak. Ben öldükten sonra benim emekli maaşım oğluma bağlanır mı? Veya benim maaşımı tercih edebilir mi? Bağlanır ise benim maaşımın yüzde kaçı bağlanır? Hakkı Tekkeşin

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, vefat eden 4/c (Emekli Sandığı) iştirakçisinin/emeklisinin, iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya engellilik durumlarının çalışmalarına engel olduğu SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilen erkek çocuklarına, muhtaç olmaları şartıyla aylık bağlanıyor. Asgari ücretin net tutarından daha az aylık geliri olup, kendisini ve bakmaya mecbur olduğu ailesi fertlerini geçindirmeye yetecek kadar malı da (para veya o mahiyetteki kıymetler dahil) olmayanlar muhtaç sayılıyor.

Allah gecinden versin, vefatınız halinde oğlunuzun sağlık durumunun çalışmasına engel olduğunun SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanacak raporla tespit edilmesi ve muhtaç olması halinde kendisine sizden aylık bağlanması mümkün olabilir. Bağlanacak aylığın oranı da kendisinden başka hak sahibi olup olmamasına göre yüzde 25, 30, 40 ve 50 olarak değişir. Bunun dışında sizin aylığınızı tercih hakkı olmaz.

Dul aylığı alabilir miyim?

Babamdan Bağ-Kur yetim maaşı alıyorum. Eşimden boşandım, yaklaşık 20 sene oldu ve evlenmedim. Babamdan kalan maaşım kesilmeden ayrıca dul maaşı da alabilir miyim? B. Bilim

Ölüm (dul) aylığı, herhangi bir statüdeki sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık (emekli) aylığı almakta olanların ölümü halinde, ölüm tarihinde Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik birliği devam etmekte olan sağ kalan eşine bağlanıyor. Boşanmış olduğunuz eşinizden dul aylığı alamazsınız.