Siyasal çalkantı

-Kişilik, niteliktir-

Toplumsal yaşamın aydınlık ve esenliğiyle güvenliği ve özellikle geleceği için büyük sorumluluk alanı olan siyasette izlenen durumların başında olumsuzluklar ve tutarsızlıklarla çelişkiler gelmektedir. Ulusa-halka hizmetin merdiveni olan siyaset, hizmetten çok kişisel yararın ve gösterinin alanı olmaktadır. Yeterli bir bilgi gücüne, hizmet anlayışına, kişisel nitelikler yönünden seçkinliklere bağlı olan siyaset alanı gösteri, edinim-kazanç ve cepheleşmeyle gölgelenmektedir. Karanlık durumların ve ilişkilerin oy ve iktidar hırsı için geçerli sayıldığı bulanık bir ortamdır.

Sanki ülkenin her yönden en nitelikli insanları siyasetçi oluyormuş gibi bir yanlış değerlendirme var. Bilim adamları, ekonomistler, öğretmenler, sanatçılar, sporcular, yazarlar, araştırmacılar, çiftçiler, işçiler, esnaf, özellikle kadınlar gözardı edilmese bile öteleniyorlar. Yaşamın basamaklarını çoğu güçlükle çıkıp aşarken, para ve çevre gücüyle siyasete soyunanlar atlayarak aşıyor.

Kocaman adamların görüş, düşünce, amaç değişiklikleriyle “Saf,” (konum, yer, parti) değiştirmeleri günümüzdeki örnekleriyle ilginçtir. Önceki söylediklerinin, savunduklarının, eleştirdiklerinin tümüyle tersini söyleyerek başka partiye geçenlerin ibretlik durumları kınamayla izlenmektedir. Geçtiği yeni partide kendisine verilen görevleri, oturtulduğu makamları içine sindirmesi, geçmişini unutarak yepyeni söylemleriyle uydulaştığını izlemek insanı üzüyor. Kişilik yoksunluğu en büyük yitiktir.

Kimilerinin şimdi nereye getirildikleri, nerede oldukları, önceki sözleriyle şimdiki sözlerinin tersliği gözetilirse insan değerlerindeki düşüş daha iyi saptanır ve anlaşılır. Kaderin (yazgının) sürüklediği insanlar yakınırken kimileri de yaraşır olmadıkları yerlere gelmenin şımarıklığıyla herkese tepeden bakar. Bu şanslı kişileri tanımayanlar, geçmişlerini bilmeyenler onları “Bir şey” sanır. Oysa boşluk ve yokluk yapısıdırlar.

Demokrasi anlayış, hoşgörü, dayanışma ve özgürlük düzenidir. Asla başına buyrukluk ve başıboşluk değildir. Demokrat da uygar siyaset yanlısı, engin görüşlü ve disiplinli bir siyaset anlayışı olandır. Boşlukları, çirkinlikleri, yetersizlikleri, bozuklukları belirgin kimilerinin hak etmedikleri yerlere gelip yetkilerle donatılması demokrasi çirkinliğidir.

O kadar çok iktidar yalakası var ki CHP'li belediyeler ne yapsa, halk diliyle “Başkanlar ağzıyla kuş tutsa” iktidar korosu-cephesi eleştiri ötesi kınama ve karalamayı sürdürüyor. AKP liderinin konuşmaları ortada. Olmadık nedenlerle karşı çıkıp bir tür baskı uyguluyorlar. Koyu partizanlıkla siyasal gözü dönmüşlükle yapılan sözde eleştiriler sahiplerinin boşluk ve yokluklarının kanıtıdır. Siyasette aşırılık yıkımdır.

Loading...