Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Kararı’yla Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulma kararını değerlendirdi.

 

Bir dönem Rektör Yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Akdeniz’in Twitter hesabından yayınladığı tespitleri şöyle: 

2018'DE YENİ DÜZENLEME YAPILDI

"2018 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten hemen sonra değiştirilmiş ve artık fakülteler Cumhurbaşkanı tarafından Yükseköğretim Kurulunun (yani Boğaziçi'nin) görüşü veya önerisi olmadan açılabiliyor.""KANUN ŞARTI VAR"

"Fakat değişiklik yapılan madde yeni fakültelerin ancak "kanunla kurulabileceğini" belirtiyor. Dolayısıyla, Resmi Gazete'deki karar ancak Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması olarak değerlendirilebilir ve maddede "kanun şartı" var.

Bitmedi. Benzer & daha geniş bir yetkilendirme 2809 nolu Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun Ek Madde 30'unda da yapılmış, yine aynı tarihte. Buradaki hüküm ve yetki daha da geniş. Maddede "Cumhurbaşkanı üniversitelere bağlı olarak fakülte...kurmaya..yetkilidir" denilmiş.""2809  DAHA GENİŞ TANIMLANMIŞ"

"Dönüp bugünkü Resmi Gazete'ye baktığımız zaman da karşımıza 2809 sayılı Kanunun ek madde 30 hükmüne göre Boğaziçi Üniversitesi'nde İletişim ve Hukuk Fakültelerinin kurulduğu anlaşılıyor. 2547'de "kanunla kurulur" şartı varken 2809 daha geniş tanımlanmış. Geri planda da bu var.


“BOĞAZİÇİ’NİN TÜM FAKÜLTELERİNİ KAPATABİLİR”


"2809 sayılı Kanunda Cumhurbaşkanına o kadar geniş yetki verilmiş ki yarın ODTÜ'de Tıp Fakültesi açabilir, Boğaziçi'nin tüm fakültelerini kapatabilir, geriye sadece İletişim ve Hukuk Fakültelerini bırakabilir. Yetkiyi almış ve kullanıyor…

CHP, 2/7/2018 tarih & 700 nolu KHK ile yapılan değişiklikleri Anayasa Mahkemesine taşımış. Fakat Anayasa Mahkemesi oyçokluğu ile iptal talebini 24.09.2020 tarihinde reddetmiş. Karar Resmi Gazetede 27.11.2020 tarihinde yayınlanmış. Boğaziçi operasyonu için hiç bir sorun kalmamış.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atama ve Yükseltme Esasları ancak Senato kararı ile değiştirilebiliyor. En son değişiklik 16.01.2019 tarih ve 2019-01 sayılı Senato Kararı ile yapılmış. Hukuk ve İletişim Fakültesi atama kriterlerini Senato'nun belirlemesi gerekiyor."

"YENİ FAKÜLTELERE DIŞARDAN DEKAN ATANABİLİR "

"Yeni fakültelere dekan atamaları için adayları yeni Rektör belirleyecek. Mevcut Boğaziçi kadrosunda bu fakülteler "yeni" olduğu için Rektörün dışarından belirleyeceği üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile dekanlar seçilip, atanacak."
"HUKUK VE İLETİŞİM TRUVA ATI OLACAK"


"Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültelerinin ana amacı Truva Atı görevi yapmak olacak. Rektörü meşru kılmak için gerekli kadrolar bu Fakülteler üzerinden verilecek. Gelecek yeni isimler, rektör yardımcılığı ve vekaleten “görevini ihmal eden” fakülte dekanlarının da yerine atanacak.

Bu yeni fakültelerin ana amacı da eğitim planlaması olmayacak. Öğrenci alımı en erken 2022-23 akademik yılının olabileceği de dikkate alındığında ana amaç yeni Rektör çevresinde kadrolaşmanın sağlanması olacak."


[old_news_related_template title="Cumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararı" desc="Tüm Türkiye'de protestolara neden olan, Cumhurbaşkanı kararıyla rektör atamasından sonra, yine Cumhurbaşkanı imzasıyla, yine Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulmasına karar verildi. " image="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/06/iecrop/ekran-alintisi_16_9_1612584884.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-imzali-yeni-bogazici-karari-6246158/"]

[old_news_related_template title="Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu’dan ilk yorum" desc="Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulması kararı alınırken, rektör Prof. Dr. Melih Bulu'dan ilk açıklama geldi." image="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/06/iecrop/melih-bulu_16_9_1612529336-880x495-1_16_9_1612597065.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-universitesine-iki-yeni-fakulte-kararina-melih-buludan-ilk-yorum-6246416/"]