Bazı siyasi partiler, öğretmen sendikası kız ve erkek öğrencilerin bırakın ayrı sınıflarda olmasını, binalarının bile ayrı olmasını istiyor. Nitekim kız öğrencilerin öğrenim gördüğü imam hatip liseleri daha önce açıldı. Yani karma eğitimi adım adım sonlandırma girişiminden belli kesimler vazgeçmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, karma eğitimi yani kız ve erkeklerin ayrı sınıf ya da binalarda öğrenim görmesini gerçekleştirmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtmiş olalım.

Ders dağıtım çizelgesinin değiştirilmesiyle, dini içerikli seçmeli derslerin yanı sıra diğer alanlarda da dersler var. Ancak, okul yönetimleri, öğrenciyi dini ağırlıklı dersleri seçmeye zorluyor. Gerekçe olarak diğer dersler için yeterli başvuru olmadığını bu yüzden sınıf açamayacaklarını gösteriyor. Bunun için din görevlilerinin devreye sokulması da eğitim dünyasına yakışmıyor.

1921 YILINDAN BU YANA...

Kızların İnâs Darülfünun’u yani kız üniversitelerine girişleri 1914 olarak kabul edilir. İstanbul Üniversitesi’nde sabah erkekler, öğleden sonra kızlar öğrenim görüyordu. 18 Mayıs 1919 günü, üniversitenin erkek öğrencileri derslere girmeyerek İzmir’in işgalini görüşmek üzere konferans salonunda toplandılar. Bu işgale karşı neler yapılması gerektiği konusunda hararetli konuşmalar başladı.

Toplantı öğleye kadar bitmedi. Öğretmenlerin de bir kısmı içerideki toplantıdaydı. Derslerine girmek için okula gelen kız öğrenciler, erkek öğrencilerin içeride toplantı halinde olduklarını öğrendiler. Bir süre onların çıkmasını beklediler. Toplantının içeriğinin ülkemizin düşman işgalinden nasıl kurtarılacağı olduğunu öğrenince içeri girdiler, erkeklerin arasında boş buldukları yerlere oturdular.

O toplantıdan kızları polisler de çıkaramadı. İstanbul Üniversitesi’nde kız ve erkeklerin aynı salonlarında öğrenim görmesinin yolu ilk kez böyle açılmış oldu. Daha sonra kızlar kendiliklerinden erkeklerle aynı derslere girerek emrivakiler yaptı. İnâs Darülfünun’u 1921’de kaldırılarak üniversitede karma eğitime resmen geçilmiş oldu.

1921 yılında başlayan “karma eğitim”i, bugün tartışır olduk. Burada amaç öğrencinin başarısı değil. Amaç farklı. Onun ne olduğunu da eminim sizler de biliyorsunuz.

YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına farklı uygulamalarla girdi. Bunların bir kısmı daha önce uygulanan, başka bakan tarafından yürürlükten kaldırılan konulardı.

Sınıf tekrarı kaldırılmıştı. Nedeni, öğrencinin sınıf tekrarlamasının devlete yükünün fazla olduğu gerekçe gösterilmişti. Hatta, Milli Eğitim Şûra’sında sınıf tekrarlamak zorunda kalan öğrencilerden, devlete olan maliyetinin bir bölümünün tahsil edilmesi yani “sınıfta kalma vergisi” alınması bile konuşulmuştu.

Genelge göndermekle, yönetmelik değiştirmekle işler yürümüyor. Köy okullarını AKP kapattı. Şimdi köy okullarının açılması için genelge gönderilmişti. Ama o okullar elden çıktı, bir kısmı ahır olarak kullanıldı. Camı, çerçevesi, çatısı olmayan harabeye döndü. Bakanlık, bir öğrenci bile olsa okulun açılmasını istedi.

Bazı köy okullarına atama yapıldı. Öğretmen köye gitti. Milli Eğitim Bakanlığı genelge gönderiyor ama şunu da unutuyor: Bu binalar yıllardır kullanılmadığı için  harabeye dönmüş. Köyde öğretmenin barınacağı lojman ya da ev yok. Yine unuttukları bir şey daha var. Köylerde devam eden taşımalı sistem. Bir taraftan bir öğrenci için öğretmen gönderiyorsunuz, bir taraftan aynı köydeki öğrencileri başka köylere ya da ilçelerdeki okula servisle götürüp getiriyorsunuz. Bu ülkeye verdiğiniz zararı bir hesaplayın bakalım... Bu mudur sizin tasarruf anlayışınız?  Dileriz, bu yanlıştan dönülür, köy okullarımız da uygun koşullar hazırlandığında açılır.

DOĞRU BİR ADIM ATILDI

Bu köşenin okurlarına, açık lise rezaletini aktarmıştım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda yönetmelik değişikliğiyle soruna neşter vurdu. Şimdi isteyenin açık liseye gitmesi mümkün olmayacak. Hem açık liseden hem yapılan yeni değişikliklerden de söz edelim:

- AÇIK LİSE: 18 yaşını dolduran kişinin kendisi, 18 yaşından küçükse velisinin yazılı talebini açık liseye bildirmesiyle nakli yapılıyordu. Yeni yönetmelikte örgün öğretim çağındaki hiçbir öğrenci açık liseye geçiş yapamayacak. Sadece tutuklu olanlar ve ağır engelli raporu alanlar il milli eğitim müdürlüklerine başvuracak, bakanlığın onaylamasıyla nakil işlemi yapılacak. Daha önce ‘sınavlar online öğrencinin istediği her zamanda yapılabilecek’ şekildeydi. Şu anda sınavlar, sınav merkezlerinde yüz yüze tıpkı YKS ve LGS sınavları gibi gerçekleştirilecek.

- ORTAK SINAVLAR: Bir dersten okulda aynı sınıf düzeyinde birden fazla zümre öğretmeni derse giriyorsa o öğretmenler ortak sınav hazırlayıp bütün sınıflara birlikte sınav yapacak. Her dönemde bir sınav bu şekilde yapılacak. İlçe milli eğitimin veya il milli eğitim müdürlüklerinin istemesi halinde şartlar uygunsa ilçe ya da il düzeyinde aynı dersten tüm okullarda aynı anda ortak sınav yapılabilecek. Böylece sınıflar, okullar, ilçe ve iller düzeyinde öğrencinin başarısı ölçülecek. Tabii bu arada öğretmenlerin başarı durumu da görülmüş olacak.

Ortak sınavlar daha önce de yapılıyordu. Bunun sakıncası görüldüğü için önce sonuçlar gizli tutuldu. Sonra tümden kaldırıldı. Bakan Tekin’in, yeni düzenleme için geçmişteki sakıncaları sorması ve bunları gidermesi gerekiyor.