Sözcü Plus Giriş

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreter Vekili Ebru Dicle, TÜSİAD Genel Sekreteri görevine atandı.

Ebru Dicle, Şubat 2020'den bu yana TÜSİAD Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktaydı. 1972 doğumlu Ebru Dicle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Ebru Dicle TÜSİAD'da 25 yıllık çalışma süresi içinde demokratikleşme, toplumsal kalkınma ve bilgi toplumuna dönüşüm alanlarında görev yaptı. Bu çerçevede AB uyum sürecinde siyasi reformlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim reformu, istihdam politikaları ve dijital dönüşüm başlıklarında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak çok sayıda çalışma, araştırma ve etkinliğin sorumluluğunu üstlendi. Kadınların iş dünyasında konumunun güçlendirilmesi, dijital çağa uygun eğitim politikaları ve eğitim-işgücü ilişkisi üzerine TÜSİAD projelerini koordine etti” denildi.

Bahadır Kaleağası, Şubat 2020’de TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinden ayrılmıştı.

Yayınlanma Tarihi:15:21,