Sayılar ve harflerin gizemi

Astrolog Dinçer Güner, numeroloji sayılarını kullanarak harflerin ve rakamların sırlarını anlattı:

Sayılar ve harfler arasındaki ilişki yüzyıllardır merak konusu. İsimlerimizin sayılarla bir ilişkisi olduğu ve bunun da kader üzerinde etkisi olduğuna dair bir inanış var. Pisagor evreni matematik ile açıklarken aynı zamanda harfler ve sayılar arasındaki bağlantıyı açıklamak için de Kalde Alfabesi'ni kurmuştur. Peki sizin isminiz veya yakınlarınızın isimleri Kalde Alfabesi ile nasıl bir kader yaratıyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Sözcü HaftaSonu okurları için kaleme aldı.

Numerolojinin atası aslında Yunan Filozofu Pisagor'dur. Evreni matematik ve sayılarla ifade etmeye, anlatmaya çalışmıştır. Pisagor'un kendi kurduğu okulda birçok ezoterik bilgi ve bu bilgileri başkalarına da öğreten öğrencileri vardı. Pisagor evreni matematikle açıklarken, harfler ve sayılar arasındaki bağlantıyı açıklamak için kurduğu sisteme de Kalde Alfabesi adını vermiştir. Aşağıda sayılar ve harfler arasındaki bağlantılar yer almaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için birkaç örnek yapalım. Noktalı harfler noktasız olarak değerlendirilmelidir. Mesela benim adım-soy ismim: Dinçer Güner.

D – İ – N -C-E-R + G-U-N-E-R:

(4+1+5+3+5+2) + (3+6+5+5+2)

20+21= Toplam 41 hem listede 41 sayısına hem de 4+1=5 sayısına bakmamız gerek. 41 sayısı anlam olarak:

32/41/50 İletişim: Bu kişiler yazıları, sözleri ile geniş kitleleri etkileme gücüne ve yeteneğine sahiptir. Bir bakıma yazarlık sayısıdır. Başkalarını etkileme güçleri, çekicilikleri ve dikkat çekici konuşma yetenekleri olabilir.

Hem de 5 sayısı: Eylem, merak, hareketlilik, mantık, zeka.

Sizler de kendi adınızı soy isminizi hesaplayarak ya da doğacak bir çocuk varsa ona isim koyarken bu sayı, harf ve kader cetvelini kullanabilirsiniz.

– 1 A, I, J, Q, Y: Öğretme, yaratıcılık, girişim, öne çıkmak ve baskınlık

– 2 B, K, R: Öğrenme, hassasiyet, hayal gücü, annelik etme ve ikilemler

– 3 C, G, L, S: Uyum getirme, idealizm, büyütme, felsefe ve kendini geliştirme

– 4 D, M, T: Yazgı, mücadele, bireysellik, dik başlı ve köşeli davranma

– 5 E, H, N, X: Eylem, merak, hareketlilik, eleştirel olma, mantık ve zeka

– 6 U, V, W: Aşk, Dişi ilke, merhamet, zevkler, yumuşaklık, ilişkiler

– 7 O, Z: Gizem, ruhsallık, hassasiyet, gizli olana ilgi ve derinlik

– 8 F, P: Mukadderat, deneyim ve zorla öğrenme, kontrol ve kısıtlama. Türkçe'de kullanılan Ç, Ğ, İ, Ö, Ü, Ş, sırasıyla C, G, I, O, U ve S olarak alınmalıdır.

13 RAKAMININ SIRRI

– 9 sayısı Mars'la yakından ilgilidir ve bitiş ve başlangıçları anlatır. Cesaret ve hedeflere ulaşma yolunda mücadele vardır.

– 10 Şans Çemberi: Aşırı bir sevgi ya da nefret uyandırabilir. Bu kişilerin yeteneklerini değerlendirebilmeleri için kişisel disipline ihtiyaçları vardır.

– 11/38 Ağzı kitlenmiş aslan, yumruk el: Başkalarından kaynaklanan aldanmalara işaret eder. Karşılıklı durumlarla ilişkilidir.

– 12 Kurban: Kişinin başkalarının entrikaları yüzünden fedakârlıkta bulunması anlamını taşır. Başkalarından gelen güzel sözlere karşı dikkatli olması gerekir. Rahat bir sayı değildir.

– 13 Değişim: Bu sayı güçlü olmaya ve değişim içerisinde olma durumuna işaret eder. Sanıldığı gibi uğursuz değildir ve hayatın içinde saklı olan güçlü dönüşümleri kullanabilme gücü verir.

17 RAKAMI İSMİ ÖLÜMSÜZ KILAR

– 14 Hareket, Mücadele: Tüm medya konuları ile alakalı olarak toplumla iletişim içerisinde olmayı vurgular. Kişinin hayatında dönemsel olarak yapılan anlaşmaların getirdiği değişimler, iniş ve çıkışlar söz konusudur.

– 15 Majisyen: Bu kişiler yazı, müzik ve sanat yetenekleri ile başkalarını etkileme ve güçlü kişilerden destek alabilme konusunda şanslıdırlar.

– 16 Yıkılan Kale: Bu sayı içerisinde sonu kötü olan olaylar ve planların yıkıma uğraması söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibinin isminde değişiklik yapması önerilir.

– 17 Mecusi Yıldızı: Kişiye zor tecrübelerinden kazançlı çıkacağı testler getirdikten sonra güçlü başarılar getirir. Bu sayı aynı zamanda kişinin başarılarının asla unutulmayacağını, isminin ölümsüz olabileceğini gösterir. Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kalde Alfabesi'ne göre karşılığı 17'dir.

– 18 Maddiyat-Maneviyat Çatışması: Bu en zor bileşik sayılardan birisidir. Aşırı maddiyatın ruhsallığı yok etme riski  vardır. Bu durum aile içinde çatışmalara ve yıkımlara işaret eder. Bu nedenle mümkünse ismin değiştirilmesi önerilir.

– 19 Göklerin Prensi: Bu bileşik sayılar içinde en şanslı ve iyi olanlarından birisidir ve daha önceki olumsuzluklardan kurtulma yolunda önemli başarılar getirir. 10 sayısındaki gibi güç ve yükselme vardır.

– 20 Uyanış: Bu bileşik sayı aynı zamanda yargılama olarak da adlandırılır. Bu sayı uyanışı, yeni bir farkındalığa doğma ve planları temsil eder. Sabır göstermek esastır.

– 21 Mecusi Tacı: Onur ve ödül kazanma yönünde başarılar gösterir. Bu başarılar uzun mücadele ve kararlılığın arkasından kazanılmıştır. Bu şanslı bir sayıdır.

EN ŞANSLI SAYI

– 22 Boyun Eğme ve Önlem: Bu sayı başkalarının aptallıklarına, hatalı hareketlerine göz yuman iyi bir adam olarak nitelenir. Genellikle tehlikeler ortaya çıktığında uyanış söz konusudur. Bu nedenle bu sayı sahibi kariyer ve maddi konularda önlemci hareket etmek ihtiyacındadır.

– 23 Aslan'nın Kraliyet Yıldızı: Bu karmik ödüllendirme sayısıdır ve sadece başarı değil aynı zamanda güçlü kişilerden destek sağlar. En şanslı sayıdır ve kişiye büyük bir hoşluk getirir. Kişi pek çok alanda imkân sağlar.

– 24/42 Aşk, Para ve Yaratıcılık: Son derece kısmetli, pek çok açıdan kolaylık, aşk, keyif ve parasal yönde şans getiren özelliklere sahiptir. Aşkta mutluluğu arttırır ama sonuçta bu kişinin tüm bu kolaylıklar karşısında zevklerinde aşırıya gitmemesi gerekir.

– 25/34 Dikkat ve Analiz: Bu sayı uzun yıllar gösterilen dikkat ve insanları gözleme sayesinde elde edilen dünyasal başarılara işaret eder. Ancak bu sayı maddi kazançlar için değildir.

İSMİNİZİ DEĞİŞTİRİN

– 26/35/44 Ortaklıklar: Bu sayı özellikle merhamet üzerinden çalışır. Kişi başkalarının yanlış tavsiyeleri yüzünden engellerle karşılaşabilir.

– 27/36/45 Asa: Bu mükemmel ve şanslı bir sayıdır. Kişiye cesaret ve güç getirir. Kişi kendi özgün düşüncelerini, planlarını sürdürmeli, yaptığı işlerde başkalarının etkisinden uzakta kalmaya özen göstermelidir.

– 28 İnançlı kuzu: Bu sayı şaşırtıcı engellerle doludur. Bu kişiler çok zeki ve dikkat çekecek bir başarıya hazır olsalar da gelecek için sağlam plan yapmalıdırlar. Bu nedenle ismin değiştirilmesi uygun olabilir.

– 29/38/47 Baskı altındaki zarafet: Bu büyük yükler getiren karmik bir sayıdır. Kişiyi ruhsal açıdan büyük oranda test eder ve zorlu deneyimlerden geçirir. Aldatmalar ve beklenmedik tehlikeler söz konusu. Böyle bir durumda yeni bir isim seçmek gerekir.

– 30/39/48 Yalnız kişi, meditasyon: Bu sayı içsel gözlem, düşünceli çıkarımlar ve başkaları üzerinde zihinsel üstünlük işaretidir. Bu ne olumlu ne de olumsuzdur ancak bu kişilerin yalnız, kendi içlerinde kalmalarına yol açabilir.

– 31/40/49 İçe kapalı kişi: Yüksek bir zeka söz konusudur ve kişi kendisini dış dünyanın parlaklığından uzaklaştıracak seçimlerde bulunur. Toplumun uzağında olma durumu vardır.

– 32/41/50 İletişim: Bu kişiler yazıları, sözleri ile geniş kitleleri etkileme gücüne ve yeteneğine sahiptirler. Bir bakıma yazarlık sayısıdır. Tüm medya kanalları onlara açıktır.

– 33 İlişkiler ve kazançlar: Bu sayının etkisi 24 gibidir. Kişiler aşkta ve yaratıcı konularda kazançlı çıkabilirler. Bu kişilerin ilişkileri kendine özgündür.

BAŞARISIZLIĞIN SIRRI RAKAMDA

– 37/46 Oldukça hassas bir yapı ve iyi arkadaşlar verir. Kişinin çekim gücü yüksektir. Ancak cinsellik üzerine güçlü bir vurgu vardır ve bu alanda olağan dışı olabilir.

– 43/52  Eskiler bu sayının şanslı olmadığını ve daha olumlu bir sayı ile değiştirilmesi gerektiğini söylerler. Bu sayı ani olaylara ve savaşlara neden olarak tekrar eden başarısızlıklar getirir.

– 51 Askeri konular için uygun olabilir. Ancak bu durum tehlikeli düşmanlara ve olumsuz olaylara işaret edebilir. Bu nedenle ismin daha güvenli bir sayıya dönüştürülmesi önerilir.

Loading...