Adaletin yoksa müjde kötülüklerin anasıdır!

Ülkemiz ve insanımız yeni bir tarih yazıyormuş havasına sokuldu. Dileriz sevinçler kursaklarda kalmaz. Müjdenin bizzat kendisi, müjdeyi verenleri yarı yolda koymaz.

Ülke hepimizin.

Müjde tutarsa!

Ülke iyiye gider!

Müjdenin oluşmasına katkıda bulunanlar, müjdeyi verilecek kıvama getirenler, “çıkmadık canda umut vardır…” diye halkı, bir süre daha “dişini sıkmaya çağıranlar” hoş seda bırakmış olurlar. Doğal gazı bulduk, dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz müjdesini küçümsemeden emeği geçenlere herkes minnet duyar, teşekkür eder. Halk onları belki yeniden sevmeye, saymaya, dediklerini satın almaya başlar.

Müjde kofsa!

Haftayı beklemez.

Ortaya çıkar.

Açım diyenler.

İşsizim diyenler.

Gelirleri yetmeyenler.

Borçla yaşayanlar.

Ülkesinden umudunu kesmiş olanlar. Geleceğini göremeyenler. Borçla yaşayanlara borç verip de zamanında alacağını tahsil edememe korkusuna düşenler, “müjde haberi” bakırı altına döndürme mucize formülü olarak görürler.

Nasıl da havaya girdik:

Formül bulundu.

Paslı demir dağlar.

Topraklı kurşun tepeler.

Altına dönüşecek.

Mucize Müjde ile!

Dertler, sıkıntılar bitecek.

★★★

Etrafımızda, çevremizde, yakınımızda, uzağımızda çok sayıda petrol ve doğal gaz zengini ülke var ve çölden, denizden gelen zenginliklerini “kötülüğün anası yapmış” durumda yaşıyorlar ki, ben aklıma geleni burada yazma sorumluluğu duyuyorum:

Adaletin yoksa!

Verdiğin Müjde!

Kötülüklerin anasıdır.

Örneğin petrolden zengin ülke Suudi Arabistan'ın Kralı, duymak istemediği üç beş cümleyi söyleyip yazdı diye kendi yurttaşı gazeteciyi Türkiye'deki elçiliğinin binasında testere ile doğrattı. Suudi Arabistan'da petrol zenginliği, kötülüklerin anası haline getirilmiş ve küresel güç ABD desteğiyle sürdürülüyor.

★★★

Türkiye'ye dönersek:

Elde bir kuş vardı.

Cumhuriyet dönemi sonrası Türkiye, ilk yıllarda izlediği “devlet öncülüğünde” ve sonraları da “özel sektör liderliğinde” kalkınma modelini, petrolünde yüzde 92 ve doğal gazında ise yüzde 98'i dışa bağımlı olarak 98 yıldır sürdürdü ve “elde bir kuş var” aşamasına getirdi. Türkiye, bugün halka “320 milyar metreküp doğal gaz bulduk müjdesi verenlerin iktidarından” da önce dünyanın 20 büyük ekonomisi içinde yer alır hale gelmiş, “makina sanayi ürünü ihraç edebilen orta gelirli ülke” sırasına çıkmıştı.

Bugün ekonomi!

Yüksek devalüasyon.

Yüksek enflasyon.

Yüksek faiz.

Yüksek dış borç.

Yüksek işsizlik.

Çemberine düştü. Bugün “eldeki kuş” can çekişir durumdayken denizden bizim ekonomimizdeki cari açık sorununu çözecek doğal gaz rezervi bulduk; ”yani dalda bir kuş gördük”  müjdesini duymaya sevinir olduk.

Eldeki kuş ölüyor.

Daldaki kuşa umutluyuz.

Doğal gazın bulunmasına emeği geçen herkese teşekkür edelim fakat unutmayalım: Adaletin yoksa verdiğin müjde kötülüklerin anası olur. Etrafımız, petrolünü kötülüklerin anası haline getiren ülkelerin liderleriyle ve yönetici kadrolarıyla dolu…