Kılçığı alınmış balık: Başkentgaz

Kızılay'ı vergiden kaçınma aracı olarak kullanıp, Ensar Vakfı'na yaklaşık 8 milyon dolar bağışlayan Mehmet Torun'a ait Torunlar GYO'nun sahibi olduğu BAŞKENTGAZ nedeniyle Başbakan olduğu dönemde Tayyip Erdoğan hakkında gensoru önergesi verildiğini pek çok kişi bilmez ya da hatırlamaz.

Oysa CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve arkadaşları, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO bünyesinde iken özelleştirilen BAŞKENTGAZ'ın Torunlar GYO şirketine 1 milyar 162 milyon dolara devredilmesi üzerine gensoru vermişlerdi.

Levent Gök'ün gensoru görüşmeleri sırasında Meclis'te yaptığı konuşma çok çarpıcıydı. İşte bugünlere ışık tutan 31 Mayıs 2013 tarihli o konuşmadan satırbaşları:

★★★

Levent GÖK:

“Sayın başkan, değerli milletvekilleri,

BAŞKENTGAZ, Ankara'nın kanayan bir yarasıdır. Ankaralıların geleceğini ipotek altına alan, kendi kişisel beceriksizliğini ve çapsızlığını, belediyenin bütün gelir kaynaklarını elden çıkarmak suretiyle ‘Benden sonra tufan' anlayışıyla hareket eden bir belediye başkanının yönetimindeki doğalgaz, bugün bir doğal kazık olarak hepimizin karşısında durmaktadır.

Ankaralılar doğalgazı peşin parayla alıp kullanmaktadırlar ama Melih Gökçek, Ankaralılardan peşin olarak aldığı doğalgaz bedelini BOTAŞ'a ödememiş ve zaten sorun da buradan çıkmıştır.

Bu konu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülürken 27 Kasım 2006 tarihinde, Melih Gökçek'e ‘BOTAŞ'a borcunu niçin ödemiyorsun?' diye sorulduğunda aynen şöyle cevap vermiştir: ‘Arkadaş, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, bizim de yoğurt yiyişimiz böyle!.. Böyle yiyeceğiz, böyle devam edeceğiz!.. Metroyu, doğalgazı satarak bitireceğiz. Açık söylüyorum, 3 milyar dolara satacağız, müşterisi var!..'

★★★

Bu şekilde yüzde 80'i özelleştirilen ve o zaman 960 bin abonesi olan doğalgaz 3 kez ihaleye çıkarılmış, Melih Gökçek'in 3 milyar dolar beklentisine karşın, birinci ihalede 1 milyar 611 milyon dolar, ikinci ihalede 1 milyar 210 milyon dolar teklif verilmiş ancak ihaleler gerçekleşmemiştir.

★★★

Değerli milletvekilleri, BAŞKENTGAZ'ın her ne pahasına olursa olsun satılması için her türlü düzenleme yapılmıştır. BAŞKENTGAZ Anonim Şirketi Müdürü, aynı zamanda Özelleştirme İdaresi'nin başkan yardımcısıdır. Bu şahıs, 2011 yılı seçimlerinde AKP'den Batman milletvekili aday adayı olmuştur. İhale şartları alıcılar lehine o kadar değiştirilmiştir ki, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı aynen şu sözleri kullanmıştır.

Değerli milletvekilleri; bakın, ibretle söylüyorum:

‘BAŞKENTGAZ'ı kılçığı, kemiği alınmış bir balık gibi yatırımcıların beğenisine sunduk. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bu konuda gereken her şeyi yaptı. Daha ne yapalım? Bundan daha iyi bir
yatırım ortamı oluşturulamazdı!.
.'

★★★

Değerli milletvekilleri,

4 Temmuz 2012 tarihinde bu Meclis'te yapılan bir değişiklikle şirketin tamamı özelleştirme kapsamına alınmıştır. Yine, yapılan bir değişiklikle EGO Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BAŞKENTGAZ doğalgaz şirketine olan borçlarının da özelleştirme gelirinden ödenmesi öngörülmüştür. Yani ihaleyi alan şirkete ihtilaflı alacak bırakılmamıştır. Şirketin tüm alacaklarının tasfiye edileceği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 400 milyon lirayı aşan borcunun da silineceği ek bir avantaj sağlanmıştır. (BAŞKENTGAZ kılçığı alınmış balık haline işte böyle getirildi-UD)

Metroda bir adım bile ilerleyemeyen Melih Gökçek, sonuçta metroların yapımını Ulaştırma Bakanlığı'na devretmiştir!..

★★★

İhaleyi alan firma (Torunlar GYO), kendilerinin küçük bir bakkal dükkanı açarak ticaret hayatına girdiklerini ifade etmektedir. Bu firma bakliyat üzerine çalışırken, son yıllarda gayrimenkul alanına girmek suretiyle baş döndüren bir büyümeyi gerçekleştirmiştir.

Değerli milletvekilleri, bu firmanın yükselişi ekonomi çevrelerinin de oldukça dikkatini çekmiş ve Capital Dergisi 2011 yılında yayınladığı yazısında AKP döneminde hızlı büyüme tempolarıyla dikkat çeken firmaları açıklamış ve BAŞKENTGAZ'ı alan firmayı da bunlar arasında yıldızı en fazla parlayan şirket olarak saymıştır. AKP'den önce orta ölçekli bir firma olan bu şirket, AKP döneminde olağanüstü büyüyerek geçen yıl Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasına girmiştir.

★★★

Böyle bir süreçten geçerken Başbakan (Erdoğan) katıldığı bir televizyon programında aynen şunları söylemiştir:

‘Kârlılık olayını milletimizin lehine düşünmek durumundayız. Hemen ‘Biz sıkıştık…'  Yok öyle para!.. Ne yapalım, Türkiye malının kıymetini biliyor. Mesela BAŞKENTGAZ'da 1.5 milyar doları yakalamışız, şimdi yeni gelen 1100 ile geliyor. Şimdi 1.5'u yakaladığın yerde 1100 ile verilirse bunun hesabı sorulmaz mı?..'

Başbakan ne diyor? ‘Milletimizin lehine düşünmek durumundayız. Daha önce buraya 1.5 milyar dolar verildi, şimdi son veren 1100 veriyor. Olur mu böyle şey? Ben bunu onaylarsam benden bunun hesabını sormaz mısınız?' diyor.

★★★

Zannettik ki Başbakan ihaleyi iptal ettirecek. Yanılmışız!..

Başbakan'a soruyoruz: Hangi güç size bu ihaleyi onaylattı?

Sayın Başbakan'ın cevabını bekliyoruz!..”

★★★

Cevap yerine ret oyları geldi ve gensoru düştü!..

Kılçıksız balığı alan Mehmet Torun'un BAŞKENTGAZ'ı, Kızılay üzerinden Ensar'a 8 milyon dolar bağış yapmasın da kim yapsın?..