İBB’nin AVM yönetmeliğine açtığı davada karar çıktı

İBB’nin büyükşehir belediyelerinin AVM’lere ruhsat verme yetkisini sınırlandırıp ilçe belediyelerine veren yönetmelik değişikliğine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme, yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

İBB’nin AVM yönetmeliğine açtığı davada karar çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın büyükşehir belediyelerinin alışveriş merkezlerine ruhsat verme yetkisini sınırlandırarak ilçe belediyelerine yetki veren 17 Temmuz 2020 tarihli yönetmelik değişikliğine karşı İBB tarafından açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davasında karar çıktı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararda, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyelerinin yetkili olduğunun kural altına alındığı kaydedildi.

OYBİRLİĞİ İLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Bu kanun dayanak alınarak hazırlanan “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” ilk halinde de aynı kurala yer verildiği aktarılarak dava konusu yönetmelik değişikliği ile mevcut kural korunmakla birlikte belirli koşulların gerçekleşmesi halinde bu kurala istisna getirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İlgili kanunda yer alan hükme aykırı düzenleme getiren yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu, ayrıca telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği vurgulanarak yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi.

“FONKSİYON GASPI”

İBB avukatları davada, yönetmelik ile dayanağı olan kanun arasında çelişki meydana geldiğini kaydetti. Yönetmeliğin kanun hükmüne aykırı olduğu, düzenleyici işlem; yasama organının görev alanına giren bir konuda yapıldığı için işlemin fonksiyon gaspı nedeniyle sakat olduğu savunuldu.

“KARMA PROJELER İÇİN YAPILDI”

Davalı Ticaret Bakanlığı adına yapılan savunmada da değişiklik ile projedeki konut sayısının işyerinden fazla olması yani karma proje olması durumunda ruhsat ve izinlerin düzenlenme yetkisinin ilçe belediyelerine verildiği belirtildi.

Yönetmelik değişikliğinin amacının alışveriş merkezleri ile konut niteliği ön planda olan projelerin birbirinden ayırt edilmesi olduğu, halen AVM'lere yönelik ruhsat ve izin yetkisinin büyükşehir belediyelerinde olduğu belirtilerek ortada bir mevzuat çatışması olmadığı savunuldu.

İBB, toplanan müsilaj miktarını açıkladı İlginizi Çekebilir İBB, toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...