Üniversite hastanesi, hatalı faturayla fazla ücret almış

Sayıştay’ın 2020 Manisa Celal Bayar Üniversitesi’yle ilgili 2020 yılı denetim raporunda, üniversiteye bağlı Hafsa Sultan Hastanesi’nde, mesai dışında sunulan ilave ücret alınmayacak 95 hastaya hatalı fatura düzenleyerek 252 bin 824 TL ilave ücret alındığını ortaya çıktı. Raporda alınan ilave ücretin hastane döner sermayesinden hastalara iade edilmesi talep edildi.

Üniversite hastanesi, hatalı faturayla fazla ücret almış

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin(MCBÜ) Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun ‘Diğer Bulgular' kısmında üniversiteyle ilgili 2, üniversiteye bağlı hastaneyle ilgili ise 3 eksiğe rastlandığını ortaya çıktı.

Raporda üniversitenin Tıp Fakültesi'ne bağlı Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşanan eksik ve hatalarda dikkat çeken nokta ‘Bazı İşçilerin Fazla Mesailerinde Mevzuatında Öngörülen Azami Fazla Çalışma Süresinin Aşılması' ve ‘İlave Ücret Alınamayacak Sağlık Hizmeti Alan Hastalardan Farklı SUT Kodlarından Fatura Düzenlenmesi Suretiyle İlave Ücret Alınması' maddeleri oldu.

95 HASTADAN FAZLA İLAVE ÜCRET ALINMIŞ

Raporda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde mesai dışında sunulan ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinden faydalanan bazı hastalardan hatalı faturalar düzenlenmek suretiyle yersiz ücret alındığı ortaya çıktı.

Raporda SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde(SUT) belirtilen bazı sağlık hizmetlerinden mesai sonrasında öğretim üyelerinin ücret alınmayacağı belirtilerek, yapılan incelemeler sonrasında mesai dışında tedavi gören bazı hastalara ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin sunulmuş gibi gösterilerek fatura düzenlendiği ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi; “Söz konusu inceleme sonucunda mesai saatleri dışında tedavi gören bazı hastalara ilave ücret alınacak sağlık hizmetleri sunulmuş gibi fatura düzenlendiği görülmekle birlikte, aynı hastalara ilişkin olarak elektronik ortamda düzenlenen hizmet detay belgelerinin epikriz bölümlerinde hastaların Sağlık Uygulama Tebliği'nin eki EK-2/G listesinde yer alan sağlık hizmetlerinden yani ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinden faydalandıkları dolayısı ile hastalardan yersiz ilave ücret alındığı tespit edilmiştir.”

Raporda yanlış faturalandırma sebebiyle alınan ücretlerin bir kısmının döner sermaye ek ödemesi şeklinde tedaviyi yapan öğretim elemanlarına ödendiğini ve bu kapsamda olan hasta sayısının 95 olduğu vurgusu yapılarak, “Ayrıca hatalı şekilde alınan bu ücretlerin bir kısmının döner sermaye ek ödemesi şeklinde tedaviyi yapan öğretim elemanlarına ödendiği görülmüştür. Hastanede kullanılan bilgi yönetim sisteminden bu şekilde hatalı uygulamaya maruz kalan 95 hastanın olduğu ve bunlardan yersiz olarak toplam 252.824,37 TL ilave ücret alındığı bilgisi temin edilmiştir.”

Raporda ayrıca, 95 adet hastayı ödenen toplam 252 bin 824,37 TL tutarındaki fazladan ücretin, döner sermaye ek ödemesi yapılan öğretim elemanları ve hastane döner sermayesi bütçesinden karşılanmak üzere hastalara iade edilmesinin uygun olacağı talep edildi.

BAZI İŞÇİLERE FAZLADAN MESAİ UYGULANMIŞ

Sayıştay'ın denedim raporunda ayrıca, üniversiteye bağlı Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli bazı işlerin mevzuatında öngörülen azami fazla çalışma süresinin çok üzerinde çalıştırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda hastanedeki bazı işlere 270 saati aşan fazla çalışma süresinin uygulandığı, bu nedenle işçilerde bedensel ve ruhsal sağlığı için tehdit oluşturabileceği vurgusu yapıldı.

Denetim raporunu sonuç bölümünde fazla çalışma uygulamalarında yasal düzenlemelere uyulması gerektiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi; “Sonuç olarak idari para cezasına muhatap olmamak, kamu kaynaklarının hukuka uygun kullanılmasını sağlamak ve muhtemel iş kazaları durumunda idarenin sorumluluğunu bertaraf edebilmek bakımından fazla çalışma uygulamalarında yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir.”

Sayıştay ortaya çıkardı: Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisiz üretilen tohumluklara sertifika vermiş İlginizi Çekebilir Sayıştay ortaya çıkardı: Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisiz üretilen tohumluklara sertifika vermiş Sayıştay, 18 yaşını tamamlamış bazı gençlerin sosyal hizmetlerden destek aldığını tespit etti İlginizi Çekebilir Sayıştay, 18 yaşını tamamlamış bazı gençlerin sosyal hizmetlerden destek aldığını tespit etti