‘Pandemi ücretsiz izin’ eksik gün nedeni olarak gösterilebilir mi?

Bazı departmanlardaki personelimizi pandemiden dolayı ücretsiz izne göndermiştik. Bildiğiniz üzere 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ücretsiz izin ödenekleri bitmiştir. Bu departmanda çalışan personelimiz için henüz net bir işe başlama tarihi belirlenmemiştir. Bu sebepten dolayı personel halen pandemi ücretsiz izinde. SGK bildirimlerimizde eksik gün nedenlerini halen “pandemi ücretsiz izin” olarak devam ettirebiliyor muyuz? F. Akbulak

Sizin de belirttiğiniz gibi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında işverenin tek taraflı iradesiyle çalışanın onayını almadan tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona erdi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren işverenin tek taraflı olarak çalışanları ücretsiz izne çıkarması mümkün değil. Ancak çalışanın kabulü ya da çalışanın talebi ve işverenin onayı ile kullandırılması mümkün olan ücretsiz iznin, pandemi ücretsiz izin olarak değerlendirilmesi ve eksik gün nedeninin ‘pandemi ücretsiz izin' olarak devam ettirilmesi mümkün değil. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kullandırılacak ücretsiz izinler için eksik gün nedeni ancak ‘diğer ücretsiz izin' olarak bildirilebilir.

Tam yıldan artan sürenin kıdem tazminatı

16 Temmuz 2022 tarihinde tüm koşulları (yaş, prim günü, sigortalılık süresi) tamamlayarak emekli olacağım. Çalışmakta olduğum şirkette 6 Eylül 2022 tarihinde beşinci yılımı dolduracağım. 16 Temmuz'da emekli olursam beşinci çalışma yılına ait kıdemi alabilir miyim? Yoksa 2022 Eylül ayına kadar çalışmalı mıyım? Bülent Durak

İş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren çalışana, aynı işverenin işyerlerinde işe başladığı tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  Bu bağlamda, emekliliğe hak kazanacağınız 16 Temmuz 2022 tarihinde işten ayrılmanız halinde, çalışma sürenizin 6 Eylül 2021 tarihine kadar olan 4 tam yılı için 4×30 günlük, 6 Eylül 2021 ila emeklilik nedeniyle işten ayrılacağınız 16 Temmuz 2022 tarihi arasındaki 10 ay 10 gün için oransal olarak (10 ay için 25 günlük, 10 gün için da yaklaşık 1 günlük ücretiniz tutarında) kıdem tazminatı hesaplanır. Hesaplanan kıdem tazminatı tutarından binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.