Seri tecavüzün anlatıldığı Keloğlan kitabına 18 yaş sınırlaması!

İçerisinde seri tecavüz olayının anlatıldığı Keloğlan Ak Ülkede isimli kitapla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 18 yaş sınırlaması getirdi.

Seri tecavüzün anlatıldığı Keloğlan kitabına 18 yaş sınırlaması!

Türkiye'de son dönemde çocuk kitaplarında yer alan cinsel içerikler sıkça gündeme gelmeye başladı. Son olay Keloğlan Ak Ülkede isimli kitapla ilgili yaşandı. Kitapta Hızır adlı karakterin bir kız çocuğuna sistematik olarak tecavüzde bulunduğu, kız çocuğunun hamile kaldığı, kız çocuğunu yaşananları ağabeyine söylememesi için tehdit ettiği ifadeler yer alıyordu. Kısa sürede kitaba ve kitabın 1995 yılında vefat eden öğretmen yazarına tepki yağdı.

KİTAPTA ŞOKE EDEN İFADELER

Kitapta şu ifadeler geçiyordu: “…eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: ‘Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın' diyerek birden yok oldu. Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek ‘Seni ağabeyine söylerim' diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız memnun değildi ama yapabileceği bir şey de yoktu.

Bir gün Hızır dedi ki: ‘Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğum var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. ‘Bacım al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın, emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım diyecek…”

BAKANLIKTAN TOPLATMA YERİNE SINIRLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bugün Resmi Gazete'de söz konusu kitapla ilgili bir karar yayınladı. Kararda kitabın 18 yaşından küçüklere satışının yasaklandığı belirtildi.

Kurul kararında; “Duran Yılmaz tarafından yazılan Yuva Yayınları tarafından basımı yapılan Keloğlan Ak Ülkede isimli kitabın kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi'ndeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir denildi.”

1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi şöyle;

Madde 4 –(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılıKanunun hükmüdür.) Heyetçe  tetkik  edilerek  küçüklerin  maneviyatı  için  muzır  olduğuna  karar  verilen  kitap, mecmua  ve  mevkut  risalelerin  isimleri  bir  liste  halinde  Maarif  Vekaletine  tevdi  olunur.

Bu listenin   bir   sureti   Maarif   Vekaletinden   Adliye   Vekaletine   gönderilir   ve   bu   tarikle müddeiumumiliklere  tebliğ  edilir.  Listeye  dahil  olan  eserlerin  sahiplerine  en  büyük  mülkiye makamlarınca  tebligat  yapılır.  Bu  tebligat  üzerine  eser  sahiplerinin  ellerinde  mevcut  eserlerinin ilk  sahifelerine  “tahdidata  tabidir”  damgasını  vurmaları  mecburidir.  Bu  suretle  damgalanan eserler:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H)  Kitapçılar  tarafından  küçüklere  gösterilemez,  para  mukabilinde  ve  parasız  onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.

Duran Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Duran Yılmaz 1942 doğumludur. Duran Yılmaz Antalya'da birçok köyde eğitmenlik yaparken, aynı zamanda çiftçilikle de uğraşmıştır. Yılmaz bir süre Almanya'da da öğretmen olarak görev almış ve 7 Nisan 1995 yılında vefat etmiştir.

Yılmaz ilk öyküsünü 1972 yılında Yeni Dergi'de yayımlamış ve ardından Yeni Adımlar, Yeni Toplum, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Yarına Doğru gibi dergilerde de öyküler yayımlamıştır. Duran Yılmaz Yurt Yeri adlı öyküsüyle Yeni Adımlar dergisinde hikaye alanında birinci seçilmiştir.