Türkiye’de öğrenci başına düşen aylık burs miktarı 351 lira

E-Bursum’un sivil toplumda burs veren kurumlar bazında hazırladığı Türkiye Burs Analizi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Rapora göre 22 kurumunun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar toplam 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL.

Türkiye’de öğrenci başına düşen aylık burs miktarı 351 lira

E-Bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı.

Burs ekosisteminin daha şeffaf ve bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan raporda, Türkiye’deki büyüklüklerine, kuruluş tarihlerine, burs verdikleri alanlara göre çeşitlilik gösteren 22 burs veren kurumdan alınan bilgiler ışığında elde edilen çıkarımlara yer verildi. Hem kurumların hem de bursiyerlerin detaylı olarak incelendiği raporda, bursiyerlerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin ve üniversitelerin burs alma oranları, kurumların yaşları, dağıtılan burs miktarları gibi veriler analiz edildi.

EN FAZLA BURS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE

Rapor sonucuna göre 22 kurumun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 55'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 45'i ise erkek öğrenciler. Hakkari ve Batman sadece birer bursiyer ile en az burs verilen şehirler. İstanbul ise tüm bursiyerlerin yüzde 28'ini barındırması ile en fazla burs verilen şehir oldu.

Rapora verilerini paylaşan kurumlar

● Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı
● Bolu Bağışçılar Vakfı
● Borusan Kocabıyık Vakfı
● Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
● Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı
● Çelikel Eğitim Vakfı
● Erenköy Kız Liseliler Derneği
● Hacı Ömer Sabancı Vakfı
● Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı
● Heinrich Böll Stiftung Derneği
● Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
● İstanbul Sanayi Odası Vakfı
● İzmit Burs Derneği
● Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
● Mehmet Zorlu Vakfı
● Rumeli Eğitim Vakfı
● Salih Karagöz Vakfı
● Toplum Gönüllüleri Vakfı
● Türk Böbrek Vakfı
● Türk Eğitim Derneği
● Türk Eğitim Vakfı
● Vehbi Koç Vakfı

Loading...