‘Bor’da köle işçiye takıldık

Çin, bor madeninde çığır açacak buluşlara imza atarken, Eti Maden bor çalışmalarını kendi işçisi yerine kiralık işçilerle yaptırmak için ihale açtı.

‘Bor’da köle işçiye takıldık

Dünya bor rezervinin yüzde 73'ünü elinde bulunduran Türkiye, Çin'deki borla ilgili buluşlarını uzaktan izlerken, bor konusunda bilimsel araştırmalar yapması gereken Eti Maden'in kurumdaki işleri, kendi kadrolu işçileri yerine dışarıdan kiraladığı taşeron işçilere yaptırmak için ihale açtığı ortaya çıktı. İhaleyi öğrenen Petrol-İş Sendikası, Eti Maden şirketi hakkında dava açtı. Mahkeme Eti Maden'in asli işlerini taşeron işçilere veremeyeceğini belirtip, hem ihaleyi iptal etti hem de telafisi güç sonuçlara yol açacağı uyarısıyla kararın yürütmesini durdurdu.

ÇİN ÇIĞIR AÇTI

Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olmasıyla övünürken, Çinli bilim insanları teknoloji dünyasını değiştirecek bir çalışmaya imza attı. Türkiye, elinde bulundurduğu büyük rezervlere karşılık bordan üretilen deterjan dışında kayda değer bir ürün ortaya koyamadı. Çin'in Şiamen Üniversitesi uzmanları ise “Borofen” adını verdikleri bir ürün geliştirdi. Bordan yapılan bu ürün, bilgisayarlardan pillere, transistörlerden dokunmatik ekranlara kadar birçok alanda kullanılan grafenin yerini alacak.

İSTİSNA MADDESİNİ KULLANDI

Türkiye'de bor madenini geliştirip ülke ekonomisini büyütme görevi verilen Eti Maden Genel Müdürlüğü ise ihale yasasının ‘İstisna' maddesini kullanıp 25 kişiyle Tinkal ve Kolemanit cevherlerinin vagonlardan tahliyesi, ambarlara nakli ve 2 adet loderle cevher bunkerlerine beslenmesi için dışarıdan hizmet alımı ihalesi açtı. Eti Maden'de örgütlü Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) taşeron işçilere yaptırılmak istenen bu işlerin teknik ve uzmanlık gerektiren kurumun asli işlerinden olduğu, taşeron işçilerle bu işlerin yürütülemeyeceği gerekçesiyle Ankara 5. İdare Mahkemesine iptal davası açtı. Mahkeme sendikanın itirazını haklı bulup ihaleyi iptal etti ve yürütmeyi de ülke menfaatleri gereği durdurdu.

Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde73'ü Türkiye'de bulunuyor. Bor madenleri konusunda yapılacak çalışmalar devlet kontrolünde tutuluyor.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Mahkeme kararında ihalenin, Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarını Düzenleyen Kanun'un ‘devlet eliyle işletilecek madenler' başlıklı 2'nci maddesine aykırı olduğunu, bu işlerin ancak devlet eliyle yapılabileceğini, dışarıdan kiralanacak işçilerle yapılamayacağını bildirdi.

Kararda, bu işlemin Eti Maden İşletmeleri'nin ana statüsüne uymadığı belirtilirken, “Dava konusu ihale ile Eti Maden'in tahliye, taşıma, istifleme ve bunkere cevher beslemesi işlerine ilişkin hizmet alımı gerçekleştirildiği, birbirini takip eden bu hizmetlerin işletme süresinin bir parçası olduğu, 24 saat süreyle bunkere cevher besleme işinin aksatılmadan devam ettirilmesinin önem arz ettiği anlaşılmakta olup bir bütün olan üretimin bir unsuru olarak değerlendirilen ihale konusu hizmetlerinin, özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir.Dava konusu ihalenin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. İşin dışarıya yaptırılması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açacağına işaret eden mahkeme, yürütmenin durdurulmasına da karar verdi.