Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!

24 Aralık 2019

Ankara'da imar oyunlarıyla kimlere rant sağlandığını araştırdığımızda Ömer Akgül'ün adı öne çıkıyor. Koç Kuleleri'nin imar artışını da Akgül yaptırmıştı. 17/25 Aralık operasyonundan sonra mallarına el konulacağını hesaplamış olacak ki Akgül inşaat işlerini Sinan Aygün'e devretti.

Ömer Akgül'ün imar oyunlarıyla FETÖ'nün önemli önemli finans ayağı olduğu da biliniyordu. Yurt dışına kaçınca, Aygün'ün TOGO kulelerindeki ortağı da Ömer Akgül'ün kardeşi oldu.

YÜZLERCE VAR

Ankara'da plan değişiklikleri, emsal artışları o kadar yaygınlaştı ki Mimarlar Odası Ankara Şubesi kente sahip çıkmak adına önemli davalar açıyor. Ancak zamanında kararlar uygulanmayınca da sorunlar katlanıyor. Bugün TOGO kuleleri görünen ve gündeme gelen konu ama benzer olaylar Çukurambar, İncek, Alacaatlı'da fazlasıyla devam ediyor. O kadar çok sorunlu binalar yükseliyor ki bunlarla başa çıkılması için son derece kararlı, hukuki dayanağı sağlam duruş ve ilgili odalarla da iş birliği gerekiyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve arkadaşları, görevinin hakkını veren, mücadeleden yılmayan, güç odaklarının karşısında geri adım atmayan, kararlı bir duruş sergileyen bir isim.  Sadece TOGO kuleleri için Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin verdiği hukuk mücadelesine bakalım:

HUKUKİ SÜREÇ

*12 Şubat 2016: Melih Gökçek yönetiminde ki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 16 no.lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı. Bunun üzerine Oda, plan iptali için dava açtı.

*15 Temmuz 2016: Dava devam ederken ikinci kez aynı alana ilişkin Belediye Meclisi'nin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayılı kararı ile plan değişikliği onaylandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, 2016/2205E. 2016/4505K. sayılı kararı ile konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Belediye Meclisi'nin 15.07.2016 tarihli kararı ile plan değişikliği kararı da Oda tarafından dava edildi. Ankara 17. İdare Mahkemesi kararı iptal etti.

*28 Mayıs 2018: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurdu, mahkeme kararının uygulanmasının sağlanmasını, yapı ruhsatlarının iptali ile devam eden inşaatların mühürlenmesini talep etti.

Mustafa Tuna yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oda'nın bu başvurusuna cevaben plan değişikliklerinin iptal edildiği, yapı ruhsatının iptaline dair herhangi bir karar bulunmadığının tespit edildiği gerekçesiyle ruhsat iptali ve inşaatın durdurulmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacağını bildirdi.

İNCELEMEYE RET

*11 Nisan 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve müdahil Sinan Aygün ile TOGO şirketinin  İstinaf Mahkemesi'ne başvurusu üzerine iptal kararının yürütmesi durduruldu. Yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Sonucunda Belediye'nin ve müdahillerin istinaf başvurulan 11.04.2019 tarihinde 5. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Belediye ve müdahiller kararı temyiz etti.

*24 Ekim 2019: Belediye'nin mühürlememe işlemine yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava da Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 20l8/1671E. sayılı dosyasında dava konusu edildi. Mahkeme 2018/1671E. 2019/2166K. sayılı kararı ile “Davaya neden olan yapı ruhsatlarının dayanağı olan imar planlan yargı karan ile iptal edildiğinden, hukuki dayanağı kalmayan yapı ruhsatlarının iptali ve inşaatların durdurulması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle iptal kararı verdi.

*13 Aralık 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13.12.2019 tarihinde mühürlememe kararının kaldırılarak haksız davanın reddedilmesi için istinaf talebi dilekçesini sundu. Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 13.12.2019 sayılı Başkanlık oluru ile istinafa gidilmesinden vazgeçildi ve feragat edilmesini kararı mahkemeye “Acele” olarak verildi ve 45 dakika sonra çekildi. Başvuruyu yapan kişi Başkan Mansur Yavaş tarafından görevden alındı.

GECİKEN MÜHÜR

*16 AraIık 2019: Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucu TOGO kulelerinin olduğu yapıyı mühürledi.

*17 Aralık 2019: Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.,  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin feragatinin dikkate alınmaması talepli dilekçe sundu.

Açıkçası, kent suçlarıyla mücadele edilmesi gerekiyorsa Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası ile belediyelerin sıkı bir iş birliği yapması gerekiyor. TOGO kulelerinin mühürlenmesi tamamen Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hukuki mücadelesi sonucu gerçekleşti. Peki, mahkeme kararlarına rağmen, Aygün'ün kuleleri yükselirken, Belediye niçin gereğini yerine getirmedi? Belediye de bunu sorgulamalı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more