Sözcü Plus Giriş
SULTAN UÇAR

İmam hatipleri açanlar kapatacak

25 Ekim 2019

Atatürk, “Siyasetimiz, dine aykırı değil. Türk milleti, bütün sadeliğiyle daha dindar olmalıdır. Batıl inanışlar­dan uzak, aydınlanmış bir din daha var” diyordu. Cumhuriyet, aydın din adamı yetiştirmek için 1924'te 29 imam hatip açtı. Öğrencisizlikten, ilk 2 yıl 9 okul, 1929'da 18 okul ve 1930'da hiç öğrencisi kalmayınca, imam hatipler tamamen kapandı.

SİYASETİN İMAM KARNESİ

Din eğitimi, Diyanet'e verildi. Ra­porlar yetersiz kaldığını gösteriyordu. İnönü, kursları MEB'e bağladı. İmam hatiplere toplumun ilgisini arttıran, Türkçe ezan yasağı oldu. DP Hüküme­ti, 1950'de iktidara geldiğinde Arapça alfabeyi serbest bıraktı. Menderes 19, İnönü 7, Demirel 327, Ecevit 33, Özal 90, Yılmaz 23, Çiller 13, Erbakan 97 imam hatip açtı. AKP 2002'de iktida­ra geldiğinde 458 okul, 77 bin 389 imam hatip öğrencisi vardı.

ALTIN ÇAĞ ALARMI

Eğitimde, 4+4+4 sistemine geçil­mesinin asıl amacı imam hatiplerin orta kısmını açmaktı. ‘Altın Çağ' diye niteleyen Erdoğan hemen 3 bin 286 imam hatip ortaokulu açtı. Dini eğitim veren bu kurumların sayısı şu anda 4 bin 893 okul ve 1 milyon 367 bin 654 öğrenciye çıktı. İmam hatipler, sa­yısal çoğunluklarıyla altın çağını yaşasa da, eğitim kalitesiyle altın çağı yaka­layamadı. 2019 Üniversite Sınavı'nda 1.7 milyon aday tercih hakkı kazandı. Lisansa yerleştirmede, sosyal bilimler yüzde 58'le birinci, fen liseleri yüzde 49'la ikinci, anadolu liseleri yüzde 30'la üçüncü oldu.

DÖRT DÖRTLÜK KRİZ

İmam hatipler, yüzde 14'te kaldı. Mezunların yüzde 86'sı üniversite ka­zanamadı. 243 bin 380 son mezunun 36 bin 256'sı lisansa girebildi. Sınav başarısızlığı, imam hatip liselerine ilgiyi düşürdü. Bu yıl LGS'ye geçen yıla göre 611 bin 517 aday daha fazla girecek. 8'nci sınıf ilk kez 1.8 milyon mezun verecek. Peki nerede okuyacaklar?

İMAM HATİPLER İNCELENİYOR

MEB Ziya Selçuk, 27 Temmuz 2018'de resmi yazıyla 81 il müdü­rünü uyardı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden de, boş olanların anadolu lisesine dönüştürülmesini istedi. 15 ay geçti, sınava, 7.5 ay var. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kon­tenjan sorunu çözmek için görevlen­dirildi. Görünen o ki; imam hatipler açıldıkları hızla, yine açanlar tarafın­dan anadolu liselerine dönüştürülmek suretiyle kapatılacaklar. Toplumsal talebin tersine, en çok imam hatip açmakla övünenler, müfettiş rapor­larıyla en çok imam hatip kapatmak zorunda kalacaklar