Enerjide tartışılan düzenleme yasalaştı, gözler Cumhurbaşkanı’nda

Enerji alanında düzenleneler içeren teklif yasalaştı. Havayı zehirleyerek ölümlere yol açan araba lastiklerinin biokütle santrallerinde yakılmasının önü açıldı. Köylünün arazisine el konulması bakanlık yerine iki kurumun inisiyatifine bırakılarak kolaylaştırıldı. Mücadeleye öncülük eden Elektrik Mühendisleri Odası, “Sadece 17 dağıtım şirketine güzellik yapıldı. Termik santraller gibi Saray’dan veto edilmesini bekliyoruz” dedi. Yerel halk ve çevreci örgütler isyanda…

Enerjide tartışılan düzenleme yasalaştı, gözler Cumhurbaşkanı’nda

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Teklifteki en hayati maddelerden biri biokütle santralleriyle ilgili maddeydi. Yeni düzenlemeyle hurda araba lastikleri, plastik çöpler, belediye atıkları “yenilenebilir enerji” kapsamında tutularak, teşvik verilmesine devam edilecek. Santrallerin bulunduğu bölgelerdeki yerel halkların yanı sıra, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye Tabipler Birliği gibi çok sayıda çevreci örgüt ve birlikler bu düzenlemeye karşı çıkmıştı. Başta plastik olmak üzere evsel atıklar, hurda araba lastikleri yakılarak çevreye yayılacak kimyasal ve zehirli gazlarla havanın daha da kirletileceği ve hava kirliliğine bağlı ölümlerin artacağı vurgulanmıştı

KÖYLÜNÜN ARAZİSİNE EL KOYMAK KOLAYLAŞTI

En hassas düzenlemelerden biri de köylünün, çiftçinin arazileriyle ilgiliydi… Taşınmaz temini işlemleri başlığı altındaki maddede yapılan düzenlemeyle şirketlerin taşınmaz temini talepleri bakanlık makamı yerine sadece EPDK ve TEDAŞ'ın değerlendirmesiyle sonuçlandırılabilecek. Yani köylünün çiftçinin özel mülkü olan arazilere el konulması daha da kolaylaştırılmış oldu.

BAKAN: DAHA ETKİN KULLANACAĞIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız” dese de, düzenleme yurdun dört bir yanında köylülerden, çevre örgütlerine ve ilgili odalara kamuoyundan yoğun tepki gördü.

EMO: “SADECE 17 DAĞITIM ŞİRKETİNE GÜZELLİK YAPILDI”
Teklifin TBMM sürecinde aktif rol alan TMMOB Elektrik Mühendisleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, “YEKDEM süistimali yasayla devam ettiriliyor” dedi. Özdağ, “Sonuçta AKP ve MHP 43 milyon elektrik ve milyonlarca doğalgaz abonesi bir tarafa, yaşam alanına, köyüne, tarlasına, ormanına sahip çıkmaya çalışanlar bir tarafa sadece ve sadece 21 elektrik dağıtım bölgesini işleten ve kendi aralarında farklı ortalık ilişkileri bulunan 17 şirkete güzellik yapmaya çalışan bir ittifak haline gelmiştir. İktidar ekonomide o kadar sıkışmıştır ki, bizim bütün yaşam alanlarımızı, ovamızı, toprağımızı, ormanlarımızı şirketlerin yararına açmıştır. Kim halkın yanında, kim değildir. Kim aklın bilimin yanındadır, kim karşısındadır ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Yasa iktidarın istediği şekilde geçti ama biz hiçbir şey kaybetmedik. Aksine her zamankinden daha güçlüyüz” diyen Özdağ, “Doğrudur AKP-MHP bloğu için Pirus Zaferi olmuştur. Lastik yakmaya evet diyen, doğasını yok eden, yenilelenebilir enerji kaynaklarını suiistimal eden partiler haline gelmişlerdir” diye konuştu. Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Mehmet Özdağ, “Geçen yıl Aralık ayında Türkiye genelinde 16 eski model baca gazı filtresi olmayan kömürlü termik santral, yine ezici Cumhur ittifakı çoğunluğuyla yasalaşmış ama Saray'dan veto yemişti. Yine aynı sonucu alabiliriz. Biz kaybetmedik, mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NELER DEĞİŞTİ?

Doğalgaz firmaları arasındaki şirket devirlerinin KDV'den muaf tutulması sağlandı.

Maden şirketlerin ruhsat bedelini yatırmadığı takdirde iki katı ceza ödeyeceğini öngören madde, “iki katı” ifadesi kaldırıldı, aylık yüzde 4 faiz uygulanacak.

Devletin şirketlere yapacağı ödemelerde “borcu yoktur” belgesi artık aranmayacak.

Ruhsatların süre uzatım taleplerinde, ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getirildi.

Tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler, devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.

Maden işletmelerinde ruhsat sınırının dışında mücavir alana 20 metre taşmaya kadar ceza öngörülmedi. Daha fazlası için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Biokütle olarak kabul edilen gıda ve yem değeri olan tarımsal ürünler ile endüstri değeri olan odun ürünleri yenilenebilir enerji kapsamına çıkarıldı. Bu da teklif içindeki nadir olumlu maddelerden biri olarak değerlendirildi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...