Evde bakım aylığı nasıl alınır? İşte evde bakım aylığı şartları

Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvuruda bulunabilmektedir. Peki, evde bakım aylığı nasıl alınır? Evde bakım aylığı şartları ile ilgili bilmek istediklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

Evde bakım aylığı nasıl alınır? İşte evde bakım aylığı şartları

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere bakanlara verilen evde bakım aylığı nasıl alınır? Evde bakım aylığı şartları nelerdir? Hepsi ve daha fazlası ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

Foto: shutterstock

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN BAŞVURUSU

– Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

– İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

– Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

– SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

– 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor. Yani tuvalet, beslenme ihtiyacı, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek gibi…

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? İlginizi Çekebilir Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası ne kadar sürede bağlanır? İlginizi Çekebilir Evde bakım parası ne kadar sürede bağlanır?
Loading...