İSO 500’ün borcu 500 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam borcu, 2020'de yüzde 23 artışla 500 milyar TL'ye ulaştı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, hammadde fiyatları ve enflasyondaki artışın çok ciddi stres kaynağı olduğunu vurguladı.

İSO 500’ün borcu 500 milyar TL’ye ulaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonun yanı sıra ithal hammadde fiyatlarındaki yüksek artışın sanayici üzerinde giderek daha fazla baskı yarattığını; TL’deki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faizlerdeki dalgalanmalar nedeniyle finansman yüklerinin de önemli ölçüde arttığını söyledi.

Sanayicinin karlılığında finansman giderlerinin belirleyici olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Bahçıvan, borç-özkaynak dağılımının sanayiciler için mutlaka çözülmesi gereken kronik bir sorun olduğunu vurguladı.

HAMMADDE FİYATLARI VE ENFLASYON ARTIŞI VURGUSU

‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ sonuçları kapsamında değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan, “Yurt dışından gelen hammaddelerin fiyatlarında yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde giderek daha fazla baskı yaratmakta. Bu artışlar, ilave bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman ihtiyacı oluşturması bakımından önümüzdeki günler için çok ciddi bir stres kaynağı olacaktır” dedi ve ekledi:

“Bu yıl sanayicimiz açısından bir başka önemli stres kaynağı da enflasyon… Enflasyonun olduğu ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz. Nitekim geçen yıl yatırım teşvik belgelerinde yaşanan yüksek oranlı artışa rağmen, yatırım iştahının fiiliyata dönmediğini son dönemlerde net bir şekilde gözlemliyoruz.”

KAMBİYO KÂRLARI ARTTI

İSO 500'ün kârlılık verilerine göre, 2020 yılında faaliyet karlılığındaki iyileşme ve net kambiyo kârlarının etkisiyle üretim faaliyeti dışı gelirlerdeki artışın kârlılığa pozitif katkı yaptığını belirten Bahçıvan, buna karşın finansman giderlerinin sanayicilerin kârlılığında belirleyici olmayı sürdürdüğünü söyledi.

İSO-500 raporuna göre 2020 yılında sanayicilerin finansman yükü yüzde 39.2 artarak 88.8 milyar TL'ye yükseldi. Duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı da 2.8 puan azalarak yüzde 36.3'e geriledi.

Devreden KDV yükü de yüzde 14.3 artışla İSO 500'ün toplam mali borçlarının yüzde 2.5'i düzeyine ulaştı.

FİNANSMAN YÜKÜ YÜZDE 39.2 ARTTI

Bahçıvan, “İSO 500'ün finansman giderleri %39.2 artışla 88.8 milyar TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, faaliyet kârı yüzde 55'lik artışla 142.8 milyar TL'ye çıktı ve bu sayede finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı yüzde 69.3’ten yüzde 62.2’ye geriledi. Yaşanan bu göreli iyileşmeye rağmen, sanayi kuruluşları ana faaliyetlerinden elde ettikleri kârların halen oldukça önemli bir bölümünü finansman giderlerine ayırmaya devam etti” diye konuştu.

Mevcut borç-özkaynak dağılımının sanayici için mutlaka çözülmesi gereken kronik bir sorun olduğunu vurgulayan Bahçıvan, toplam borçların payının %68.4,özkaynakların payının %31.6 olduğuna işaret etti.

KREDİLER SANAYİ DIŞI SEKTÖRLERE GİDİYOR

Kredilerin de daha çok sanayi dışı sektörlere yöneldiğine dikkat çeken Bahçıvan, “2020 yılında Türkiye'de yüzde 35'lerde seyreden oldukça güçlü bir kredi büyümesi yaşanırken, İSO 500'ün mali borçlarındaki artışın yüzde 23'le sınırlı kalması, kredilerin daha çok sanayi dışı sektörlere yöneldiğini gösteriyor” dedi.

BORÇ 500 MİLYAR TL’YA ULAŞTI

Rapora göre, İSO 500'ün toplam mali borçları 2020 yılında yüzde 23 artarak 499.6 milyar liraya ulaştı. Kısa vadeli mali borçlar 206 milyar TL, uzun vadeli mali borçlar ise 293.,5 milyar TL'ye çıktı.

Rapora göre, İSO-500’ün 2020 yılında üretimden satışları yüzde 15.3 artışla 1.18 trilyon TL'ye yükseldi. Ancak söz konusu artışa karşın büyüme performansı 2018 ve 2019’a göre yavaşladı.

İSO 500'ün ihracatı ise yüzde 12.8 gerileyerek 64.1 milyar dolar oldu.

Faaliyet kârı yüzde 55 artarak 142.8 milyar TL, faaliyet karlılığı oranı da 2.7 puan artarak yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.

FAVÖK büyüklüğü yüzde 43.1 artışla 184.4 milyar TL, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 50.1 artarak 92.5 milyar TL oldu.

İstihdam ise yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.

İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri İlginizi Çekebilir İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...