Mahkeme kararına rağmen Bakanlık itirazları reddetti

Edirne Kavacık Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi için köy halkının başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Davacı vekili avukat Bülent Kaçar, "Karma Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında dört ayrı iptal davası mevcut. Akademisyen Uzman Bilirkişi Heyetleri verdikleri üç ayrı rapor ile projenin büyük zararlar getireceğini ispatladı. Ancak Bakanlık, tarım topraklarını korumak yerine maalesef şimdi bilimsel ve hukuksal olarak haklı çıkan itirazlarımızı reddetti" dedi.

Mahkeme kararına rağmen Bakanlık itirazları reddetti

Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi için köy halkının başlattığı hukuk mücadelesinde bilirkişinin raporlarına ve İdare Mahlemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Bakanlık tüm itirazları reddetti.

“BİLİRKİŞİ ÜÇ KEZ YAPILAMAZ DEDİ BAKANLIK TÜM İTİRAZLARI REDDETTİ”

Bilirkişi heyetinin 3. kez “Kavacık köyüne karma OSB yapılamaz” görüşüne yer verdiğini ve mahkemenin de yürütmeyi durdurma kararı olduğuna dikkat çeken Davacı vekili Avukat Bülent Kaçar şunları söyledi;

“Edirne Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi projesine karşı, Kavacık köylülerinin ve Kavacık Köy Muhtarlığı’nın açtığı, Kavacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin müdahil olduğu dört ayrı iptal davası mevcuttur. Bu davaların üçünde de keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda Akademisyen Uzman Bilirkişi Heyetleri verdikleri üç ayrı rapor ile Karma OSB projesinin köye, canlılara, tarıma, topraklara,  gölete, ormana kısacası doğaya vereceği zararlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise OSB kurulmak istenen kadim hazine arazi sınıflandırmasını “Kuru Marjinal Tarım Arazisi” olarak belirlemiş ve tapudaki vasfının Çalılık olduğu gerekçesiyle ‘Kapsam Dışı Alan’ olarak değerlendirerek 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun kapsamı dışına çıkarma kararı almıştır.

“HAKLI ÇIKAN İTİRAZIMIZ REDDEDİLDİ”

Bu karara karşı Kavacık köyünün büyüklerinden Hasan Orman, Sami Yaygaran ve Fehmi Yelken köylülerini temsilen itiraz etmişler ancak logosunda ‘Gıdayı Koru’ yazan Bakanlık tarım topraklarını korumak yerine maalesef şimdi bilimsel ve hukuksal olarak haklı çıkan itirazlarımızı reddetmiştir.”

“MAHKEME AÇIKÇA ‘HUKUKA AYKIRI’ DEDİ”

Kaçar, “Edirne İdare Mahkemesi de dava dilekçemiz ve bilirkişi raporu doğrultusunda Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce arazilerin ‘Çalılık’ vasıflı taşınmazlar olarak nitelendirilmesinin ve  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında tutulmasının hukuka açıkça aykırı olduğuna karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLER: ARTIK YETER

Yaşananlara isyanı eden Kavacık köylüleri ise şu açıklamayı yaptı;

“Biz Kavacık halkıyız, emeğimizle ve onurumuzla köyümüzde yaşıyoruz. Köyünü, topraklarını ve doğal yaşamını savunan Kavacık köylülerini,

Köy dışında yaşayan bize sürekli destek olan evlatlarımızı,

Kavacık Köyü Muhtarımızı davasına sahip çıktığı için hedef gösterenlere, Kavacık köylülerini marjinal grup diyerek aşağılayanlara,

Millet iradesini ağızlarından düşürmeyip köyümüzü kurban etmek isteyenlere, halkçılık nedir bilmeyenlere,

Kanuna aykırılıkta ısrar edenlere,
Halka rağmen hazine arazilerini ucuza kapatanlara, tek sözümüz var, artık yeter.”

Ovaya yapılan santral için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iki kez iptal edildi İlginizi Çekebilir Ovaya yapılan santral için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iki kez iptal edildi