Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Devlet borçlarını ödemeyerek, bütçe açığının büyümesini engelliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe gerçekleşme raporunu açıkladı. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde; merkezi yönetim bütçe giderleri 910.1 milyar TL, bütçe gelirleri 872.6 milyar TL ve bütçe açığı 37.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın ocak-ağustos dönemi ile bu yılın ocak-ağustos döneminin karşılaştırmalı tablosu aşağıdaki gibidir:

VERGİDE 8 AYDA REKOR TAHSİLAT

Maliye, pandemiye rağmen Ocak-Ağustos 2021 döneminde bütçede yer alan 12 aylık tahsilat hedefi olan 922 milyar 744 milyon TL'nin yüzde 77'si olan 712 milyar 808 milyon TL'lik vergi tahsilatı hedefine ulaşmış oldu. Yılın bitimine 4 aylık bir süre kaldığı dikkate alındığında, bütçedeki tahsilat hedefinin fazlasıyla tutacağı gözüküyor.

KDV İADESİ ALANI, MAL VE HİZMET SATANI CEZALANDIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Vergi gelirlerindeki muhteşem performansa rağmen, yılsonu hedefi olan 244 milyar 993 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe açığı verileceği ortaya çıktı. İktidar, tasarruf yapmak yerine, devletten Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağı olan mükelleflerin iadesini ödememek ya da devlete medikal malzeme satan yüzlerce firmanın alacaklarını ödememek yolunu seçti. Devletten gerek KDV iadesi gerekse mal ve hizmet satışı yapıp parasını 2 yıldır alamayanlar, basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bütçe açığı vermemek için tasarruf yapmak yerine, iş dünyasını paralarını ödemeyerek cezalandırmak, bindiğin dalı kesmek değil midir? Devlete iş yapan ve devletten alacaklı olan şirketler, bu alacakları ile ilgili olarak şüpheli alacak karşılığı zarar bile yazamamaktadırlar. Bu işletmeler iflas ettiğinde, devletin vergi kaynaklarının da kuruyacağını hesaba katmamak ve ihracatçının üzerinde KDV finansmanı bırakmak vahim sonuçlar doğuracaktır.