LGBT’liler kimliklerini gizliyor çünkü…

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ve Kaos GL’nin “Türkiye'de Kamu Sektöründe Çalışan LGBT'lerin Durumu 2018 Araştırması" anketi sonuçları açıklandı. Ankette LGBTİ bireylerin yalnızca yüzde 16’sının iş başvurusu sürecinde kimliğini açık olarak söylediği, birçoğunun ise ayrımcılığa maruz kalmamak için kimliğini gizlediği ortaya çıktı.

LGBT’liler kimliklerini gizliyor çünkü…

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ve Kaos GL'nin “Türkiye’de Kamu Sektöründe Çalışan LGBT’lerin Durumu 2018 Araştırması” anketi sonuçları Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nden Selma Değirmenci, Doğancan Erkengel, Prof. Dr. Mary Lou O'Neill, Dr. Öğr. Üyesi Reyda Ergün, Kaos GL'den Murat Köylü tarafından açıklandı.

“AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAMAK İÇİN”

Özel sektörden 198, kamu sektöründen 89 kişinin katıldığı ankette LGBTİ bireylerin yalnızca yüzde 16'sının iş başvurusu sürecinde kimliğini açık olarak söylediği belirtildi. Katılımcıların birçoğunun ayrımcılığa maruz kalmamak için ise kimliğini gizlediği ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan 198 kişiden 112’si cinsiyet kimliğini ‘erkek', 64'ü ‘kadın', 5'i ‘trans erkek', 8'i ‘trans kadın', 2'si de ‘trans' olarak tanımlarken, 103'ü cinsel yönelimini ‘gey', 39'u ‘lezbiyen', 41'i ‘biseksüel', 8'i ‘heteroseksüel' olarak belirtti.

resimid_6896633
“İŞTEN ATILMA KORKUSU KİMLİK GİZLEME NEDENİ”

Özel sektör çalışanları ile yapılan anketin sonuçlarını paylaşan Doğancan Erkengel, açık olamama durumunun nedenleri arasında işe alınmama endişesi, nefret söylemiyle karşılaşma, dışlanma korkusu, işe alındıktan sonra ciddiye alınmama ya da işten atılma olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada kamu sektöründe katılımcıların iş yerinde maruz kaldığı ayrımcılık deneyimlerine de yer verildi. Katılımcılara ‘İş yerinizde bizzat kendinize yönelik cinsel kimlik ayrımcılığı veya nefret suçu vakalarıyla karşılaştınız mı?' sorusu yöneltildiğinde 12 katılımcı ‘Karşılaştım', 20 katılımcı ‘Karşılaşmadım', 18 katılımcı ‘Karşılaşmadım. Çünkü cinsel kimliğim belli olmuyor', 39 katılımcı ise ‘Karşılaşmadım çünkü cinsel kimliğimi gizliyorum' şeklinde cevapladı. Aynı şekilde özel sektör üzerinde yapılan araştırmaya göre, 31 katılımcı ‘Evet karşılaştım', 83 katılımcı ‘Hayır karşılaşmadım', 84 katılımcı ise ‘Karşılaşmadım çünkü cinsel kimliğimi gizliyorum' şeklinde cevapladı. Kamu sektörüne paralel olarak açık uçlu cevaplar vasıtasıyla raporda katılımcıların maruz kaldıkları ayrımcılık deneyimlerine de yer verildi.

“İŞ YERİNDEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİ KİŞİNİN SOSYAL DÜNYASINI BELİRLEYİCİ”

KAOS GL Derneği’nden Murat Köylü de Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersesks kişilerin istihdam koşullarını özellikle önemsediklerini söyleyerek, iş yerindeki sosyalleşme düzeyinin kişinin sosyal dünyasını ve özel hayatını şekillendirmede belirleyici olduğunu belirtti.