Ankara-Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi Dergahı bilinir, tanınır ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Ağustos 2022’de ziyareti öncesi cemevinde bulunan Atatürk, Hz. Ali ve Mevlana’nın yağlı boya resimlerinin üzerlerinin kapatılıp, Kültür Bakanlığı’ndan getirilen çerçeveli resimlerin başka bir duvara asılmasıyla günlerce konuşuldu.

Aynı dergah, bu kez iki Alevi Vakfı arasında “Tahsis kavgasıyla” hem de siyasetin karışmasıyla gündemde. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen ile Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın türbe ve cemevi ziyaretine eşlik etmişlerdi. Dergahı boşaltmaları için kendilerine gelen yazı üzerine konuştuğumda şunları söylemişlerdi:  

EMEĞİ OLMAYANLARA VERİLMEK İSTENİYOR

“Taraf olmadığımız ve bu nedenle bizim için kesin hüküm niteliği taşımayan bir mahkeme kararına dayalı haksız ve hizmet kusuru niteliğinde olan idari bir işlemle, 15 Haziran 2022 tarihinde yapılan 10 yıllık tahsisimizin bitimine 8 yıl daha varken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 13 Mayıs 2024’de yaptığı tebligatla 28 Mayıs’ta türbeyi tahliye etmemiz istenmişti.

Mağduriyetimizi ilgili kişi ve kurumlara ilettik. Türbe yerleşkesinde bizim tarafımızdan 27 yıl önce yapılan ve halen kullanımımızda olan ve 30 milyon liraya yaptırdığımız 12 taşınmaz bulunuyor. Bunların yapımında ‘Bir dakikalık ve bir kuruşluk’ emeği olmayan başka bir vakfa, bizim tahsisimiz halen geçerliyken, tahsis yapılması halinde maddi ve manevi zararımızın telafisi de imkansız olacaktır.”

YÜRÜTMESİ  DURDURULDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Bölge Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, 8 bin 800 metrekare yüzölçümlü Hüseyin Gazi Türbesi ve Müştemilatlarının, Çevre Düzenleme Projesi kapsamında tanzimi, restorasyonunun yapılması kaydıyla, Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2020 tarihli kararıyla 10 yıllığına, Başkanlığını Faruk Ali Yıldırım’ın yaptığı Alevi İnanç Birliği Vakfı’na tahsisi yapıldı. Ancak, Vakıflar Meclisi 29.12.2021 tarihinde tahsis kararını iptal etti.

Alevi İnanç Birliği Vakfı yönetimi, tahsisi iptal eden Vakıflar Meclisi aleyhine Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava, 14.12.2023 tarihinde Vakıflar Meclisi kararı aleyhine sonuçlandı. Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik imzasıyla iki vakfa gönderilen yazıda süreci anlattı ve mahkeme kararını hatırlattı, 15 gün içinde dergahın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesini istedi.

Bu karar üzerine, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, İdare Mahkemesi’ne dava açtı ve Vakıflar Meclisi’nin kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. İdare Mahkemesi, 11 Haziran 2024’de yürütmeyi durdurdu.

“SİYASİ BASKI KURULDU”

 İlginçtir, mahkemenin yürütmeyi durdurduğu gün AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Alevi dergahını ziyaret etti ve mevcut yönetime desteklerini açıkladı. Dergahta fotoğraf çektirdiler. Yürütmeyi durdurma kararı üzerine, mevcut yönetim dergahı boşaltmadı. Alevi İnanç Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım işin içine “siyaset karıştığını” öne sürdü ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Hüseyin Gazi Türbesi yönetimi mağdur rolü oynayarak kamuoyunu yanıltmaya başlamışlardı. Esas mağdur olan Alevi İnanç Birliği Vakfı ve onun yöneticileridir. Hem oraya projeyi yapan, elektrik parasına kadar ödeyen biziz. AKP İl başkanını yanına alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne baskı kurarak, siyasi oyunlarla yeri tahliye etmedikleri gibi bir ay içinde nasıl oluyorsa yürütmeyi durdurma kararı da aldılar.” 

AKP İL BAŞKANINDAN DESTEK

Gelişmeler üzerine bu kez Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a, Ankara AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın tutumunu şikayet etti ve gelişmeleri şöyle aktardı:  

“Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün de bilgisi olduğu haldedir ki, Alevi İnanç Birliği Vakfı olarak Avan projesini hazırlamış ve mahkeme safahatı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının olurlarını almış olduğumuz halde 3 yıllık bir mahkeme safahatı süreci mücadelesi verdik. Bu sürecin sonunda haksız bir şekilde elinden alındığına bahisle Hüseyin Gazi Türbesi’nin yine Alevi İnanç Birliği Vakfı lehine istinaf yolu kapalı olmak üzere kesin kararla mahkemece karara bağlanmış vakfımıza teslim edilmesi yönünde hüküm koyulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 09.05.2024 tarihli ihtarına rağmen Hüseyin Gazi Türbesi ve Müştemilatlarını haksız işgalci olarak kullanmaya devam eden şahıslar, Hüseyin Gazi Türbesi ve Müştemilatlarının tahliyesini ve teslimini halen gerçekleştirmemişlerdir.

ALEVİLER ARASINDA İKİLİK

 Tüm bunlar nezdinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Han Özcan beyefendinin Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın ortada kazanılmış ve kesinleşen bir mahkeme kaydı yokmuş da bizler vakıf olarak bahse konu Hüseyin Gazi Türbesi’ni zorla karşı tarafın elinden alıyormuşuz intibaı yaratacak şekilde destekler nitelikte fotoğraflar ve beyanat vermesini kabul edemiyoruz, İsminde (Adalet) olan bir partinin il başkanının Aleviler arasında ikilik yaratacak bu türden girişimlerinin son bulmasını umut ediyor, yüksek makamınıza saygıyla arz ediyoruz.”

Hüseyin Gazi Türbesi’nin Alevilerin birliği ve dayanışması için önemli bir mekan olduğunu belirten Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Timurtaş Özmen, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti’nin birliğinden ve dirliğinden yana olan Dede Hüseyin Öz ve Vakfımız, Sayın Cumhurbaşkanı’na çok yakın olduğu için türbe yerleşkesinin vakfımızdan alınması girişimini Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı yapılmış bir girişim olarak görüyoruz” görüşünde. Kısaca iki Alevi Vakfı yargı önünde de karşı karşıya.

AKP İl Başkanı, dergahı ziyaretin ardından hacca gitti. Vakıf yöneticileri de AKP İl Başkanı’nın kendilerine verdiği desteğe teşekkür etti, fotoğraflı paylaşım da yaptı.  

Keşke bu işlere siyasetçiler karışmasa, yargı kararlarına müdahale edildiği söylentileri bile çıkmasa. Yargı kararı ne kadar adil olursa olsun yargıya müdahale edildiği iddiası Alevi İnanç Vakfı yöneticilerinin gündeminde olacak.