Dünya Beyin Günü’nde hava kirliliğine dikkat çekilecek

22 Temmuz'da kutlanan Dünya Beyin Günü bu yıl 'Beyin Sağlığı İçin Temiz Hava' sloganı ile öne çıkılacak. Tüm dünyada etkileri daha çok hissedilen hava kirliliğinin bir çok nörolojik hastalığın oluşmasına sebep olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Başkanı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, bu konuda yaratılan farkındalığın öneminden bahsetti.

Dünya Beyin Günü’nde hava kirliliğine dikkat çekilecek

Son zamanlarda hava kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkisi uluslararası kurumların ilgisini daha fazla çekmeye başlamış, mortalite, morbidite verileri daha fazla araştırılmış ve önem kazanmıştır. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin yılda yaklaşık 9 milyona ulaştığı bildirilmektedir. Hava kirliliğinin inme ve beyin üzerindeki etkileri önemsenmesi gereken ve acil bir konudur. Konunun önemi nedeniyle, Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) tarafından, her yıl 22 Temmuz’da kutlanan ‘Dünya Beyin Günü’ konusu, toplumsal farkındalık oluşturmak üzere bu yıl ‘Beyin Sağlığı İçin Temiz Hava’ olarak belirlenmiştir, bu konuda bütün dünyada yapılacak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları desteklenmektedir.

Hava kirliliği bütün dünya nüfusunu etkileyen bir olaydır. Zararlı bio-aerosoller tarafından kontaminasyon (polen, mikrop ve toksinler) ve kimyasalbileşikler (insan yapımı veya doğal kaynaklı), işyerlerinde uzun süreli, havadaki belirli kimyasallara maruz kalmak, birçok nörolojik hastalığının oluşmasına neden olmaktadır.

hava-kirliligi-shutter

Hava kirliliğine ek olarak meslek ve konut yaşam alanı hava kirliliği de önemli bir sorundur. Kemoterapi ve metabolitlere maruz kalmış hastane personeli bu durma örnek verilebilir.

EN ÇOK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ETKİLENİYOR

Çevresel hava kirliliğinin kimyasal içeriği değişken ve komplikedir. Bazı zararlı gazlar atmosfere doğal olarak salındığı gibi (karbon dioksit ve metan), bazı gazlar da tamamıyle sanayi-insan üretimidir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin inmeye yol açtığı açık bir şekilde kanıtlanmıştır. “Küresel Hastalık Yükü” hesaplanması için 1990 – 2013 yılları arası 188 ülkede yapılan çalışmalarda hava kirliliğinin %30'a kadar inmeye sebep olabildiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Hava kirliğinin zararlı etkileri en çok gelişmekte olan ülkeler ve daha önce inme geçmişi veya damar hastalıkları olan kişilerde daha fazla görülmektedir. Bilindiği gibi inme dünyada en yaygın olarak ölüm ve fonkisyon kaybına neden olan hastalık gruplarından birini oluşturur.

HAVA KİRLİLİĞİNİN SEBEPLERİ

Volkanik patlamalar gibi bazı doğal hava kirliliği kaynakları etken olsa toplumun enerji ihtiyacı için fosil kaynaklı yakıtlara bağımlılık hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden biridir. Sanayi, ulaşım ve sıcaklık kontrolü (hem ısıtma hem soğutma). Tarım uygulamaları, hayvancılık ve ormansızlaşma gibi diğer insan faaliyetleri de hava kirliliğinin sebeplerinden bazılarıdır.

SADECE AKCİĞER DEĞİL, BEYİN SAĞLIĞINI DA KORUMAK İÇİN…

Hava ve çevre kirliliği, bazı serebrovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar için potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörüdür. Hava kirliliği kesinlikle sadece bireysel korunma düzeyinde kalacak bir durum değildir,  aynı zamanda toplumsal düzeyde dikkate alınmalıdır. Dünya genelindeki bu geniş çaplı halk sağlığı problemi, yalnızca akciğerleri değil, aynı zamanda beyin sağlığını korumak için hava kirliliğini azaltabilen, etkin çevre sağlığı politikaları gerektirmektedir.

Loading...