Sözcü Plus Giriş

Teşvik nedir? Teşvik sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere sağlanan teşvik nedir? Teşvik sorgulama nasıl yapılır? Kimler teşvikten yararlanabilir? Son dönemlerde internette sıklıkla yapılan teşvik aramaları sonrasında detaylı bilgi edinebileceğiniz güncel bir haber hazırladık. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri hakkında merak edilen soruların cevapları…

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:53, 01/08/2019
Teşvik nedir? Teşvik sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş yerlerinde istihdamın arttırılması amacıyla sunduğu teşvik nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018'de erişime açılmış olan teşvik sorgulama nasıl yapılır? Kimler teşvikten yararlanabilir? Belirli kanunlara göre işçi ve işvereni destekleyen teşvik hakkında son dönemlerde yapılan aramaları göz önüne alarak hazırladığımız haberde merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu teşvik ve teşvik sorgulaması ile ilgili detaylar…

TEŞVİK NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü teşvik programını şu şekilde açıklamıştır:

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.”

TEŞVİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Teşvikten yararlanmak için işyerlerinde çalışan sayısı sınırı aranmaz. Belirli bir sınır olmamakla birlikte küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahip olabilirler.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Çalışan için aranan şartlar;

– Sigortalıların; işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İşveren için aranan şartlar;

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekiyor.

TEŞVİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresine girin ve sırasıyla “E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretleyin. Bu şekilde sorgulama yapabilirsiniz.

İlginizi ÇekebilirAsgari ücretin işveren maliyeti ne kadar oldu? Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar oldu?