Albatros parkı planı iptal

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliği, 2016 yılında İBB Meclisi tarafından onaylandı. Plan değişikliğinden bir yıl sonra da 11 Nisan 2017 tarihinde arazinin satışı için ihale düzenlendi.

Albatros parkı planı iptal

Arazi 160 milyon liraya Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Arapların ağırlıkta olduğu SKY Investment Group Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ortaklığına satıldı. Tartışma yaratan satış süreciyle ilgili Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, “Bu parsel iddia edildiği gibi park alanı değil, kuruluşundan beri Büyükçekmece Belediyesi'nin tapulu ve imarlı mülküdür.

Bu parsel 1979 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planları ile turizm alanı ilan edildi. Albatros Parkı'na değil arkasındaki 30 dönümlük araziye otel yapılacak” açıklamasında bulunmuştu.

“YEŞİL ALAN OLARAK KORUNSUN”

Tartışma yaratan plan, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada planın, İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde oybirliği ile iptal edildiği bildirildi.

Mahkeme kararında plan değişikliğinin paftalara işlenmediği, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek plan paftası ile plan notlarının çeliştiği kaydedildi. Kararda “Herhangi bir araştırma, inceleme, analiz-sentez çalışması yapılmadan plan paftası ve lejantı ile plan notları arasında çelişki bulunan, plan açıklama raporu olmayan ve ilgili mevzuata aykırı olarak plan notu belirlendiği (yükseklik ve emsal) görülen dava konusu uygulama imar planının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Açıklamada, iptal edilen imar planlarıyla birlikte Büyükçekmece Albatros Parkı'nın açık yeşil alan olarak korunması gerektiğine dikkat çekilerek “Güvenli, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için bilimsel, afete duyarlı ve planlama ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi için mesleki sorumluluklarımız gereği yasal mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...