Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

İkna etmek zorundasınız

11 Ekim 2019 Yazarlar

15 gün önce…

Erdoğan, BM Genel Ku­rulu'nda konuşma yaptı.

Aldı eline haritaları İsra­il'in zulmünü anlattı.

“Mursi'yi unutmayacağız” dedi.

“Cemal Kaşıkçı'yı hep hatırlatacağız” dedi.

15 gün sonra…

Mehmetçik, teröre karşı Barış Pınarı Harekâtı'na başlayınca Batı medyası ayağa kalktı. Batı kamuo­yundan tepkiler yağdı.

Peki…

Eğer biz binlerce yıllık devlet isek…

Eğer bizi 17 yıldır yö­neten iktidar varsa…

Şunu sormamız gerekmi­yor mu:

15 gün önce Kuzey Suriye'ye askeri operasyo­nu yapacağınız belli idi. O halde siz dünya platformu­nu PKK/PYD katliamla­rını anlatmak için neden kullanmadınız?

Elinize İsrail haritası ala­cağınıza, PKK'nın yaptığı Başbağlar katliamını ya da öldürdüğü bebekle­rin fotoğraflarını neden al­madınız?

Başkentin göbeğin­de IŞİD ve PKK terörünün gerçekleştirdiği canlı bom­ba katliamlarından neden bahsetmediniz?

Teröristlerin Suriye topraklarından ge­lip cinayetler işlediklerinin delillerini ortaya neden dökmediniz?

15 gün sonra operasyona gideceksiniz, dünya med­yası orada siz ne yapıyor­sunuz?

– “Ağaç diktik…”

– “Köprü-tünel yaptık…”

– “Demiryolu-raylı sistem uzunluğumuzu artırdık…”

Şaka mısınız? Terörist­lerin doğaya zarar verdi­ğini/ ormanları yaktığını neden anlatmazsınız?

Gidip “ne kadar günlük güneşlik ülkeyiz” propagan­dası yapmanın âlemi ne?

Terörizme karşı yürütü­len uluslararası mücade­le askeri boyutuyla birlikte, dünya kamuoyunun kalbini ve zihnini etkileyecek pro­pagandayla kazanıldığını bilmez misiniz? Bizim bu ayağımız neden hep aksak?

Zekamızı-aklımızı mı kaybettik?

TESADÜF DEĞİL

Walter Laqueur (1921- 2018)…

Almanya'da doğdu, İsrail'e göç etti ve İngiltere ile ABD'de yaşadı. Te­rör konusunda uzmanlaş­mış gazeteciydi. (Ki Lond­ra'da CIA'nın finanse ettiği Doğu Avrupa kültürünü etkilemeyi hedef alan Sov­yet Araştırması'nı kurdu; dergi çıkardı. Vs.)

Bu Laqueur'ın bir sözünü hiç unutmam:

– “Medya teröristlerin en büyük dostudur.”

İlk anda şaşırtıcı geliyor ama doğrudur!

Mesele şu:

Medya hep bir hikâye/ anlatı/ dram peşindedir…

Diğer yandan terör örgütlerinin de, eylemleri­ni meşrulaştıracak hep bir hikâyesi/anlatısı var­dır. (“Askerler köye geldi kadınlar dahil herkesi çırılçıplak soydu” gibi!) Bu anlatıda “dram” gören medya, terörist mesajların kamuoyuna taşımasında büyük rol oynadığının farkında bile olmaz. Med­ya “romantizme” bayı­lır! Bu nedenle korkuyu kasten istismar etmenin suç ortağıdır. İtibariyle devletler…

Terörizmle mücadele et­menin en etkili yolu ola­rak, örgüt anlatısının/ propagandasının yerini alacak daha iyi bir hikâ­ye bulmak zorundadır!

Mesela… İngiliz devle­ti 2007 yılında iletişim birimi olan Araştırma, Enformasyon ve İletişimBi­rimi (RICU) kurdu. Görevi terör örgütlerinin “senar­yosunu bozmak” idi.

Ne tesadüf aynı yıllarda Türkiye'de, liboş medya ve FETÖ'nün hedefin­de iki kurum vardı:

– Genelkurmay Psikolojik Daire Başkanlığı…

– MGK Toplumla İlişkiler Başkanlığı (TİB)…

Psikolojik harbin yetkin isimleri Ergenekon, Balyoz vd. soruşturmalarda “sa­nık” yapıldı. Devletin bu birimleri ya dağıtıldı, ya da pasifize edildi.

Hanımlar! Beyler! Hiç­bir şey tesadüf olmaz…

PKK'dan FETÖ'ye terör anlatısına mahkûm ettiler ülkeyi.

Propaganda konusunda çok yetersiz bırakıldık.

EKRAN RETORİĞİ

Tüm Batı medyasını ve kamuoyunu önyargılı san­mak hata olur.

Onları terörist­ler “ikna” etmişse, bu sizin suçunuz!

Hiç kusura bakmayın… Devletin kilit görevleri­ne liyakati/ yeterliliği olmayan kişileri doldur­dunuz. Her uluslararası sorunda bugün yaşadık­larımızın benzeri başımıza geliyor.

Küresel medyaya Suri­ye'ye operasyon yapmak zorunda olduğumuzun anla­tısı/ hikayesi oldu mu? Ha­yır! Bayılıyoruz “Türk'ün Türk'e propagandası­na!” Eee çünkü bu kolay; medyayı avucuna al, vasat kafaların yerel “geyik mu­habbeti” ile günü geçir!

Dünya kamuoyunu etkile­me kapasitemiz yok.

Hiç kızmayın Batı'ya! Siz ne yapmadığınızın öze­leştirisini yapın önce…

Yahu! İktidarın en et­kin isimlerinden biri ekrana çıkıyor “Mehmetçik'in savaşa gittiğinden” bah­sediyor! Ne savaşı?

ABD ve İngiltere on yıl önce 2009 yılında “te­rörle savaş” sözünü bile metinlerinden ve demeçle­rinden çıkardı. Çünkü: Te­röristlerin bunu “İslam'a karşı Batılı Haçlı Seferi” diye kullandığını fark etti!

Görüyor musunuz Batı­lı her adımını nasıl dikkat­lice atıyor?

Psikolojik propaganda yapma konusunda ama­tör bile değiliz maalesef…

YAZARIN TÜM YAZILARI