Bingöl ve Erzurum bayram namazı saat kaçta? 2020 Kurban Bayramı Bingöl ve Erzurum bayram namazı vakti…

Müslümanlar için yılın iki büyük bayramından biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı geldi çattı. Bingöl ve Erzurum illerinde yaşayanlar da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı bayram namazı kılacak ve bu özel günü idrak edecek. Peki Bingöl'de bayram namazı saat kaçta? Erzurum'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı Bingöl ve Erzurum namaz vakitleri...

Bingöl ve Erzurum bayram namazı saat kaçta? 2020 Kurban Bayramı Bingöl ve Erzurum bayram namazı vakti…

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Bingöl ve Erzurum’da yaşayan Müslümanlar da bayramı namazla karşılayacak. 31 Temmuz Cuma günü sabah ezanından sonra kılınacak olan bayram namazı için saatler belli oldu. Pandemi nedeniyle kurallara uyularak kılınacak olan bayram namazının saat kaçta olduğunu haberimizde sizler için paylaşıyoruz. İşte 2020 Erzurum ve Bingöl bayram namazı saatleri…

BİNGÖL’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bingöl için bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet’in yayınladığı takvime göre, Bingöl’de bayram namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 05.51’de kılınacak.

ERZURUM’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İllere göre değişkenlik gösterebilen namaz vakitleri açıklandı. Bu sene Erzurum’da Kurban Bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 05.46’da kılınacak.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Depophotos

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

BANKA KREDİSİYLE KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

BİNGÖL’DEKİ BAZI CAMİLER

İSFAHAN (BEY) CAMİİ: Kare şeklindedir, yaklaşık 15,6×15,6 m boyutlarındadır. Orijinal caminin önceden yıkılmış, 1918 yılında esaslı bir onarımla günümüzdeki, kırma çatılı ve sac kaplamalı yeni cami yapılmıştır. Minaresi orijinaldir ve minarenin oturduğu kaide de kare planlıdır. Minare kaidesinden yuvarlak planlı gövdeye geçiş pahlıdır. 1971 depreminde minare gövdesinin üst kısmı yıkılmış olup ayakta kalan kısmında da çatlaklar vardır. Doğu ve batı cephesindeki iki kapıdan doğudakinin üzerine yerleştirilmiş olan eski camiye ait kitabede H.1293 tarihi okunmaktadır. Pencere, kapı ve köşe taşları düzgün kesme taştan, beden duvarları ise yontulmuş moloz taşlardan örülmüştür.

BAĞLARPINARI KÖYÜ CAMİİ: Tek nişli (girintili) bir köy çeşmesidir. Düzgün kesme taştandır. Yuvarlağa yakın sivri kemerlidir. Kitabesi yoktur.Saçak kısmı düz profilli iken bir kısmı bitişiğindeki evin taban kısmından dolayı kaldırılmış ve beton kalıp dökülmüştür. Çeşme alınlık duvarı eğimli arazi boyunca uzatılmıştır. Maşrapalık olarak, kemerli niş içerisinde küçük dikdörtgen bir niş bulunmaktadır. Bunun alt kısmındaki, su akışını sağlayan dışa çıkıntılı kesme taş oluğun her iki yanında, su almayı kolaylaştırmak için sal taşlarla karşılıklı taş sekiler yerleştirilmiştir. Yüksekliği yaklaşık 3 m, uzunluğu yaklaşık 9,5 m.dir. Hayvanların girişini engellemek için ön kısmına demir bir korkuluk yapılmıştır.

BALABANBEY CAMİİ: Kiğı ilçe merkezinin Eski Ermeni Mahallesi denilen kuzey tarafındadır. Günümüze ulaşan tarihi eserler içinde en eskisidir. Vakfiye kayıtlarında ismi Cami-i Kebir olarak geçmektedir. Kapısı üzerindeki üç satırlık kitabede yapım tarihinin M. 1402 yılı olduğu yazılıdır. Caminin Akkoyunlu Fahrettin Kutluk Bey’in oğlu Bayındır Han evladından İbrahim Bey'in oğlu Pir Ali Bey tarafından Hicri 700 tarihinde inşa ettirildiği de söylenmektedir ii. Ayrı bir kayıtta ise, bilahare yıkılan minarenin, Hacı Hasan tarafından tamir ettirildiği ve Pir Ali Bey oğlu Pilten Bey tarafından da caminin onarıldığı yazılmaktadır. Bu tarihler Akkoyunlular devrine isabet eder. Ayrıca önceleri cami haziresinde olup sonradan minarede kullanılan 503 tarihli Pir Ali Bey'e ait mezar taşından hareketle caminin bu tarihlerde yapıldığı da söylenebilir. Mezar taşının kitabesinde “Min evladı Bayındır Han… merhum mağfur Pir Ali Bey … fi şehrü'l zilhicce 503” yazısı bulunmaktadır.

TARİHİ CAMİ (KALE (GİNC) KÖYÜ): Köyün güneyindedir. Giriş kapısı kuzeyde olup üzerinde mermer, iki satırlık Arapça yazı bulunan bir kitabe vardır. Cami kaba yonu taşlar ve horasan harçla inşa edilmiştir. Kemerli pencereleri girintilidir. Cemaat mahalli bir kemerle ikiye ayrılmaktadır. Doğu ve batı duvarları kavis yaparak tavanda birleşir. Kaleköy barajı altında kalmıştır.

Foto: Depophotos

ERZURUM’DAKİ BAZI CAMİLER

AŞAĞI HABİP EFENDİ CAMİİ; Erzurum Aşağı Habip Efendi Mahallesinde bulunan camii Osmanlı Dönemi 18. Yüzyıl mimari özelliklerini yansıtmakta olup inşa tarihi bilinmemektedir. Dört ahşap sütunun taşıdığı düz bir çatı örtüsüne sahiptir. Orijinal halinde dıştan toprak dam ile örtülü iken günümüzde üzeri çatıyla kapatılmıştır. İç mekan aydınlatan pencereleri doğuda üç, batıda iki, güneyde iki tanedir. Camiye kuzey duvarında bulunan ahşap kanatlı kapıyla giriş yapılır. Giriş,in üzerinde bulunan mahfil ahşap beş direk ile taşınmakta olup mahfile camii içerisinden çıkılmaktadır. Mihrap taştan yapılmış ve mukarnas kavsaralıdır. Sanatsal bir değeri olmayan ahşap minber sade bir görünüm arz eder. Kuzeybatı köşede bulunan ahşap minaresi ise sonradan sac ile kapatılmıştır. Ahşap minare Erzurumda geçmişte sayısı fazla iken günümüzde nadir görülen bir özelliktir. Cami çeşitli zamanlarda özellikle son yıllarda yapılan onarımlarla orijinalliğini yitirmiştir. Özellikle son cemaat yeri ve kuzey cephesi değişikliğe uğramıştır. GEEAYK tarafından 13.11.1976 A-188 tescil edilmiştir.

AŞAĞI MUMCU CAMİİ; Erzurum Aşağı Mumcu Mahallesinde bulunmakta iken yıkılıp yerine kubbeli başka bir camii inşa edilmiştir. Orijinal caminin inşa tarihi bilinmemektedir. Osmanlı dönemine ait olan cami 18. Yüzyıl camilerin özelliğini yansıtmaktadır.burada yapılan ilk camiininde yapım tarihi bilinmemekte olup düz damlı bir camiidir. Yıkılan caminin yerine ise eski camiyi anımsatan betonarme ve taş kaplamalar kullanılarak yapılmış olan düz örtülü cami sanatsal bir özellik taşımamaktadır. Kuzeydoğusunda bulunan ve son dönemlerde inşaa özelliklerini gösteren minaresi de yenilenmiş kare bir kaide üzerine oturtulmuş silindirik gövdeden yapılmıştır. Cami içerisinde mukarnas kavsaralı taş mihrap eski camiden kalan tek özelliği yansıtırken ahşap minber oldukça sadedir. GEEAYK tarafından 13.11.1976 A-188 tescil edilmiş, EKTVKK tarafından 12.11.1993-592 karar ile tescili kaldırılmıştır.

AYAZPAŞA CAMİİ; Ayaz Paşa Mahallesinde Ayaz Paşa Caddesinde yer almaktadır. Üzerinde kitabe yer almadığı için Erzurum Salnamelerinde geçen kayıtlara göre tarihlendirilmektedir. Erzurum'da 1558-1560 M. Yılları arasında valilik yapmış olan Ayaz Paşa, cami, hamam ve çeşmeden oluşan bir külliye yaptırmış ve bunlar için çeşitli vakıf gelirleri oluşturmuştur. Erzurum'un Osmanlı Dönemine ait en erken tarihli camisidir.
Ayaz Paşa Camii kare planlı kare planlı ve dört ahşap destekli camiler grubundadır. Camide güney cephede altta ve üstte ikişer, kuzey cephede iki, doğu ve batı cephede ise alt kısımda birer, üstte ise ikişer pencereye yer verilmiştir.

BOYAHANE CAMİİ;  Yeri: Bakırcı Mahallesinde yer almaktadır Tarihçe: Giriş kapısı üzerindeki mermer kitabeye göre cami 1133 H.-1720-1721 M. yılında Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 13.11.1976 tarih ve A-188 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır.

CAFERİYE CAMİİ; Yeri: Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tarihçe: Cami giriş kapısı üzerinde beş satırlık nesih kitabede Sultan İbrahim’in hükümdarlığı zamanında Erzurum Hazinesi Mukataa memuru Ebubekiroğlu Hacı Cafer tarafından 1055 H.-1645 M. yılında yaptırıldığı belirtilmiştir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 13.11.1976 tarih ve A-188 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır.

CEDİD CAMİİ; Erzurum Taşmağazaların arkasında Cedid Mahallesinde bulunmaktadır.Giriş üzerinde bulunan levhaya göre 1670 yılında inşa edilen cami ahşap tavanlı ahşap direkli camiler grubuna girmektedir.geçirmiş olduğu onarımlar sonucu değişikliklere uğramıştır. Ahşap direkler iki kademeli bir düzenlemeye sahiptir. İkinci kademesi dört ayak arasında tavanın yükseltilmesiyle oluşturulmuştur. Doğu ve batısını başka yapılar çevrelemiş olan caminin içini güney ve batıda iki doğuda bir tane olan pencereler aydınlatmaktadır. Giriş üzerinde bulunan mahfili ahşap direklerle taşınır. Kesme taş mihrabı mukarnas kavsaralıdır. Ahşap minber son yıllara tarihlenirken mihrap da sonradan boyanmıştır. Kuzeybatısındaki ahşap minaresi de sac ile kapatılmıştır. GEEAYK tarafından 13.11.1976 A-188 tescil edilmiştir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...