Türkiye’de büyümenin en istikrarlı olduğu yer: Cezaevlerindeki insan sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre cezaevlerinin nüfusu her geçen yıl istikrarlı biçimde artıyor. 2010-2019 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemdeki artış yüzde 100’ü buldu.

Türkiye’de büyümenin en istikrarlı olduğu yer: Cezaevlerindeki insan sayısı

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10.1 artarak 291 bin 546 oldu.

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2019 tarihindeki nüfusunun yüzde 84,1’ini hükümlüler ve yüzde 15,9’unu tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96.1 erkek, yüzde 3.9'u ise kadınlar.

2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 362 ceza infaz kurumu bulunuyor. 230 bin yatak sayısına sahip bu cezaevlerinde 60 bin 726 kişi çalışıyor.

HER 100 BİN KİŞİDEN 351’İ CEZA İNFAZ KURUMUNDA

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2018 yılında 323’e ve 2019 yılında 351’e ulaştı.

Diğer taraftan 2019 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 430’u ceza infaz kurumunda yer aldı.YENİ CEZAEVLERİ GELİYOR

AKP iktidarı Türkiye’yi adeta demir parmaklıklarla örüyor. Toplam 13 milyar liraya mal olacak ve en geç 2021 yılına kadar açılacak olan toplam 91 yeni cezaevinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

GİRENLER – ÇIKANLAR

Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Yine aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 291 bin 212 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ HIRSIZLIK

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 12,4’ü yaralama, yüzde 7,0’ı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Yüzde 5,4’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 3,4’ü ise öldürme suçu işledi.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI EN ÇOK YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİ

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 29,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 24,1,  ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 21,2 ve ilköğretim mezunlarında yüzde 15,6 ile hırsızlık suçu; lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13,0 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...