Aytunç ERKİN
Aytunç ERKİN

CHP, zulmün değil devrimin partisidir!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı'ndan canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP'nin tarihini hedef aldı ve şu cümleleri kurdu: “… Neymiş efendim, CHP, Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletin hafızasında CHP, büyük acıların, büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir…”

Peki bu tespitler doğru mu?

CHP tarihini bilmek önemli! CHP'nin devrimci ve kuruluşun partisi olduğunu unutmamak şart ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: “… Benim iki büyük eserim var… Biri Türkiye Cumhuriyet'i diğeri Cumhuriyet Halk Partisi…”

CHP tarihini bilmek önemli! Atatürk, 9 Mayıs 1935 tarihinde, CHP Dördüncü Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Türk Devrimi'ni şöyle tanımladı: “… Bu anda, bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas Kurultayı'nı -ki iç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulmuştur- hatırlamak, geçen on altı yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeği kolaylaştırır… Uçurum kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi…”

15 Ekim 1927'deki 2. Kurultay'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Nutuk'u okudu.

Cumhuriyet ekonomisi

Hatırlatalım…

CHP, Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923'te önce “Halk Fırkası” adıyla kuruldu. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını aldı.

Mesela… 1924'te halifeliğin kaldırılması zulüm mü? Medreselerin kapatılması ya da…

Mesela… 1925'te Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması zulüm mü?

Mesela… 1926'da Medeni Kanun, Ceza Kanunu zulüm mü?

Mesela… 1928'de yeni harflerin kabulü… Halkevleri, Halkodaları, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Köy Eğitmen Teşkilatı, Köy Enstitüleri zulüm mü?

Mesela… Ekonomide… 1924 yılında yüzde 14.9, 1925 yılında yüzde 12.3, 1926 yılında yüzde 18.2, 1928 yılında yüzde 11, 1929 yılında yüzde 21.6, 1933 yılında yüzde 15.8, 1936 yılında yüzde 23.2 gibi 7 kez çift haneli büyüme zulüm mü? (Cumhuriyet döneminde yaşanan 13 çift haneli büyümenin 7'si Atatürk döneminde gerçekleşti.)

Ya da…

Hakikat ne? Siyasal İslam anlayışının temelini atan kurumların Batı'ya, ABD'ye bağlılıkları! Nasıl mı?

İlim Yayma Cemiyeti ve ABD

1951 yılında kuruldu…  Cemiyetin 1953 yılında yayımladığı iki numaralı tercüme eserin adı neydi biliyor musunuz? Hemen söylüyorum: Şair Stephen Vincent Benet'in AMERİKA isimli kitabı… Batı ve ABD karşıtı İlim Yayma Cemiyeti bu kitabı neden çevirdi? Kitabın önsözünde şöyle deniyor: “… Memleketimiz gençlerinin bilhassa son zamanlarda tahsillerini ikmal emrinde Amerika'ya gitmek hususunda gösterdikleri tehalük muvacehesinde bu kitabın, kendilerine Amerika hakkında kafi bir fikir vereceği kanaatindeyiz. Hangi dinden olursa olsun manevi değerlere bağlı bulunan hür milletler arasında, tesanüdü ve sulh fikrini sağlamlaştıracak eser… Kitabın çevirisine destek verdiği için ABD Büyükelçisi'ne de teşekkür ediyoruz…” (Cengiz Özakıncı/İblis'in Kıblesi)

İlim Yayma Cemiyeti tarafından çevrilen Amerika adlı kitap.

SONUÇ: Bir tarafta emperyalizme karşı zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk diğer tarafta Amerika hayranı Siyasal İslam!

NOT: Amerika kitabını İlim Yayma Cemiyeti adına çeviren isim Nezahat Nurettin Ege… Bugün ‘Merkez Sağ'ın temelini atan Prens Sabahaddin'in takipçisi.

Loading...