İşten çıkarmayı teşvik edecek

AKP’nin hazırladığı yasa teklifi patronların 3 ay boyunca işçi çıkarmasını engelliyor. Ancak yasak yasa çıkınca başlayacak. Eğer yürürlük tarihi öne çekilmezse işverenler işten çıkarma yarışına girebilir.

İşten çıkarmayı teşvik edecek

Yeni torba yasa teklifine göre patronlar 3 ay boyunca işçisini işten çıkaramayacak. Ancak bu madde, kanun çıktıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yürürlük maddesi taslağın kamuoyuna açıklandığı güne, yani 8 Nisan 2020 veya daha önceki bir tarihe çekilmezse, patronların bugünden başlayarak yasağın başlayacağı güne kadar adeta işçi çıkarma yarışına girmelerinden endişe ediliyor. Yeni düzenlemeyle ayrıca iş kanununa ilk kez patronların çok istediği ücretsiz izne gönderme maddesi de ekleniyor.

HASTA İŞÇİ KAPI ÖNÜNE

Torba yasa teklifinin 5'inci maddesine göre, işçilerin iş sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle feshedilemeyecek. İşveren işçisini sadece, ‘işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda' işten çıkarabilecek.

İşverenler, yasak nedeniyle işten atamadığı işçisini ücretsiz izne gönderebilecek. Ücretsiz izne gönderilen işçilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39.24 TL (Aylık 1.177 TL) ücret desteği verilecek. 3 aylık fesih yasağı Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatabilecek.

YÜRÜRLÜKTEN ÖNCE AT 

Taslağa göre 3 aylık işten atma yasağı, düzenlemenin yasalaştığı tarihte başlayacak. Bunun için de yasa teklifinin TBMM'ye sunulması, komisyonlarda görüşülmesi, Meclis Genel Kurulu'nda  tartışılıp son halinin verilmesi, Cumhurbaşkanı'nın inceleyip onaylaması ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu da en hızlı halinde bile bir hafta 10 günlük bir süre gerektiriyor. Yürürlük maddesi, 3 aylık yasak maddesinin kamuoyunda ilk duyulduğu tarih olan 8 Nisan 2020'ye çekilmemesi halinde, yasağa yakalanmak istemeyen patronların işçilerini furya halinde işten çıkarmalarından endişe ediliyor.

Çünkü yasa çıkmadan önce işçi çıkarmak serbest, yürürlüğe girdikten sonra yasak olacak.

En az 575 lira zararda

Hazırlanan yasa taslağının bu haliyle yasalaşması halinde ‘ücretsiz izine gönderme' maddesi virüs gerekçesiyle resmen yasalaşmış olacak. Üstelik bu maddeyle birlikte artık işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurmak yerine işçilerini direkt ücretsiz izne gönderebilecek.

Bu yüzden işçiler kısa çalışma ödeneğine göre ayda en az 575 lira daha az para alacak. Çünkü patronlar işçilerini ücretsiz izne gönderdiklerinde fon bu işçilere aylık bin 177 TL ödeyecek.

Ancak kısa çalışma ödeneğine başvurulduğunda asgari ücretli çalışanlara fondan en az bin 752 TL ödenecek. 7 bin 375 liraya kadar maaş alanlar da ücretsiz izne gönderilirse bin 177 TL, kısa çalışma ödeneğine yönlendirilirse 4 bin 380 lira fondan destek alacak.

Düzenleme ile asgari ücretliler aylık 575 lira, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar aylık 3 bin 203 lira zarara uğruyor.