Üniversitenin içler acısı hali

Bünyesinde 9 fakülte, 1 enstitü, 4 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 13 uygulama ve araştırma merkezi bulunan Sinop Üniversitesinde 2019 yılında toplam 11 bin 465 öğrenci eğitim aldı. Buna rağmen üniversitenin bazı bölümlerinde geçen yıl hiç öğrenci olmadığı Sayıştay raporlarında ortaya çıktı.

Üniversitenin içler acısı hali

Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemede, Sinop Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Fizik Bölümleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde öğrenci bulunmadığı için eğitim-öğretim faaliyeti olmadığı, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümü, Ayancık M.Y.O. Elektronik Teknolojisi, Gerze M.Y.O., Giyim Üretim ve M.Y.O. Su Ürünleri bölümlerinin tercih edilmediği için az sayıda öğrenci olduğu ortaya çıktı.

TERCİH EDİLSİN DİYE BURS VERİLMİŞ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, öğrencisi bulunmayan veya az öğrencisi olan Akademik Birimlerin bazı bölüm ve programlarına, burs imkânı sağlanarak öğrencilerin söz konusu bölüm ve programları tercih etmelerine destek verilmeye çalışıldığını ancak bazı bölümlerin atıl kalmasının önlenemediği raporda yer aldı.

Sayıştay raporlarında ayrınca, “Fiilen öğrencisi olmayan birimlerin olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi 2547 sayılı Kanunda belirtilen amaç, hedef ve ilkeler ile kalkınma plan ve programlarında belirtilen hedeflerle uyumlu olmamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8'inci maddesine göre kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması bağlamında; eğitim-öğretim faaliyeti olmayan bu birimlerde öğretim üyesi ve idari personel istihdam edilmesi ve maaşlarının bütçeden ödenmesinin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesine aykırı olduğu, ilgili birimlerin işleyişi ve akıbeti hakkında Yükseköğretim Kurumu ile yazışmaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

13 ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 7’SİNDE FAALİYET YOK

Sayıştay denetçileri, Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 13 adet Uygulama ve Araştırma Merkezini de inceledi. Yapılan incelemede merkezlerden 6 tanesinin 2019 yılında bazı faaliyetlerde bulunduğu ancak 7 Uygulama ve Araştırma Merkezinde ise herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı ve fiilen atıl durumda oldukları tespit edildi.

Her ilde üniversite var ancak giden öğrenci yok İlginizi Çekebilir Her ilde üniversite var ancak giden öğrenci yok