Türkiye’nin ‘Koronafobi Haritası’: En çok Doğu Anadolu ve Ege korkuyor

Üsküdar Üniversitesi Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası'nı çıkardı. 81 ilde 6 bin 318 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, en çok COVID-19 korkusu yaşayanlar bölge bölge ortaya kondu. Araştırmaya göre corona virüsünden en çok Doğu Anadolu ve Ege korkuyor. İşte araştırmanın diğer çarpıcı sonuçları...

Türkiye’nin ‘Koronafobi Haritası’: En çok Doğu Anadolu ve Ege korkuyor

Üsküdar Üniversitesi, corona virüsünün yol açtığı COVID-19 salgının toplum psikolojisine yansımaları bakımından geniş katılımlı bir araştırma yaptı.

KADINLAR CORONA KONUSUNDA DAHA KAYGILI

Tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük kısmı psikolojik olgunlaşma bildirdi. En yüksek oran ise yüzde 74 ile “sahip olduklarının kıymetini bilme” konusunda oldu. Kadın katılımcıların korku ve kaygıları daha fazla, erkek katılımcıların ise psikolojik olgunlaşma süreçleri daha zayıf.

Araştırma, sürecin yönetimine ilişkin algıları da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 58'i “COVID-19 ile tıbbi mücadele konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelere göre ülkemi daha başarılı görüyorum” derken; katılımcıların yüzde 82'si, bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.

ARAŞTIRMA 7 BÖLGEDE YAPILDI

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, araştırma ile ilgili genel bilgilendirme yaptı. Sayar, 17-25 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden doldurulan formlarla yürütülen araştırmaya Marmara'dan 3 bin 121, Ege'den 567, Akdeniz'den 483, İç Anadolu'dan 892, Karadeniz'den 569, Doğu Anadolu'dan 240, Güneydoğu Anadolu'dan 292 olmak üzere toplam 6 bin 318 kişinin katıldığını söyledi.

EN ÇOK DOĞU ANADOLU VE EGE KORKUYOR

Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol ise araştırma bulguları hakkında yaptığı sunumunda, araştırma sonuçlarının korkular, salgın ilişkili kaygılar, süreç yönetimi algısı ve olgunlaşma başlıkları altında değerlendirildiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre “Corona virüsünden çok korkuyorum” diyenlerin oranı yüzde 50 ile Doğu Anadolu Bölgesi ve yüzde 49 oranı ile Ege Bölgesi oldu. Bu oranı yüzde 47 ile Akdeniz bölgesi izlerken; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bu oran yüzde 43 oldu. Karadeniz bölgesi ise yüzde 41 ile en az korkan bölge oldu.

KARADENİZ’İN YÜZDE 15’İ HİÇ KORKMUYOR

Koronavirüsten hiç korkmadığını söyleyenlerin oranı ise Karadeniz bölgesinde yüzde 15, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 14, İç Anadolu bölgesinde yüzde 13, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüzde 12, Marmara'da yüzde 11 ve Akdeniz'de yüzde 10 olarak belirlendi.

“CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATIMI KAYBETMEKTEN KORKUYORUM” DİYENLER…

“Corona nedeniyle hayatımı kaybetmekten çok korkuyorum” diyenlerin oranı Ege bölgesinde yüzde 43 ile en yüksek olurken; Doğu Anadolu'da yüzde 40 oldu. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu görüşte olanların oranı yüzde 39 iken; Akdeniz bölgesinde yüzde 38, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise yüzde 37 oldu.

KALP ÇARPINTISINA YOL AÇIYOR

“Ne zaman Koronavirüs kapmakla ilgili düşünsem kalp çarpıntım oluyor” diyenlerin oranı ise yüzde 20 ile en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldu. Akdeniz'de yüzde 17 olan bu oran, Ege ve Doğu Anadolu'da yüzde 15 olan bu oran, Marmara ve İç Anadolu'da yüzde 14, Karadeniz bölgesinde ise yüzde 13 oldu.

BELİRSİZLİK KORKUTUYOR

Araştırmada salgın ilişkili farklı kaygı konuları dikkat çekti. Buna göre katılımcıların yüzde 49.6'sı salgın sürecinin belirsizliği nedeniyle kaygı yaşıyor.

CEZA İNFAZ YASASI ENDİŞELENDİRİYOR

Salgın nedeniyle gerçekleştirilen Ceza İnfaz Yasası'ndaki düzenleme sonuçlarını kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 45.6 oldu.
Sosyal ilişkilerden uzak kalmak yüzde 40.9, kişinin ölümü halinde aile bireylerinin geleceği ile ilgili kaygısı yüzde 35.3, yeterli sağlık hizmeti alamama endişesi yüzde 31.3, koruyucu ekipmana ulaşamama endişesi yüzde 31.1, ekonomik sorunlar yaşama kaygısı yüzde 30.8, kendi ya da çocuğunun eğitiminin aksaması yüzde 24.8, evden dilediği zaman çıkamamak yüzde 27.8, aile bireylerinin ruhsal durumları yüzde 27.6, fiziksel güvenliği sağlayamama kaygısı yüzde 26.6, toplumda silahlanma yaşanması kaygısı yüzde 23.4, etkinlik/ibadet/hobileri sürdürememek yüzde 23.1, gerekli durumda il dışına çıkamamak yüzde 22.0, işsiz kalma kaygısı yüzde 21.3 olarak belirlendi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

Araştırma, Koronavirüsle mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarının kaygılarına ilişkin verileri de ortaya koydu. Çalışmaya katılan 897 sağlık çalışanı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yüzde 55 oranında kaygı taşıyor. Sürecin belirsizliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 50, İnfaz düzenlemesi değişikliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 49 oldu. Sağlık çalışanları yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak konusunda yüzde 44, ölümü halinde aile bireylerinin gelecekleri konusunda yüzde 43 oranında kaygı duyuyor.

“COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerim olumlu yönde gelişti” diyenlerin oranı ise yüzde 82 oldu.

“ELİMDEKİLERİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIM”

Salgın sürecinin olgunlaşmaya etkilerinin de ölçüldüğü araştırmada katılımcıların yüzde 74'ü “Elimdekilerin kıymetini daha iyi anladım”, yüzde 59'u “Yaşamda önem verdiğim şeylerin öncelik sırası değişti” dedi. “Zorlukları göğüsleyebileceğimi anladım” ve “Olayları olduğu gibi kabulleniyorum” diyenlerin oranı yüzde 56 olurken; “Manevi konulara ilgim arttı” diyenlerin oranı yüzde 49 oldu. Katılımcıların yüzde 48'i de “İlişkilerime daha çok emek sarf etmeye başladım” dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ALTI BAŞLIKTA TOPLANDI

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçları “süreç yönetimi”, “geleceğe yönelik kaygılar”, “korkular”, sağlık çalışanları”, “olgunlaşma” ve “cinsiyet farklılıkları” olmak üzere altı başlıkta toplandı.

Süreç yönetimi: Sağlık çalışanları çok büyük oranda daha pozitif algılanıyor. (yüzde 82) Katılımcıların yarıdan fazlasıtıbbi ve bilimsel süreçlerin yönetimini gelişmiş ülkelerden daha iyi buluyor. (yüzde 58)
Geleceğe yönelik kaygılar: Sürecin belirsizliği (yüzde 50), ceza infaz yasası düzenlemesinin sonuçlarına dair endişe (yüzde 46), sosyal ilişkilerden uzak kalmak (yüzde 41), sağlık hizmetine ulaşamama kaygısı (yüzde31) genel toplumda en yüksek kaygılar.
Korkular: Taranan toplumda kadınların yüzde 49‘u, erkeklerin yüzde 35'i hayatlarını etkileyecek biçimde korkuyor. Haberler ve sosyal medya takip ederken yaşanan endişeler yüksek (yüzde 51)
Sağlık çalışanları: Korkuları daha düşük olmakla birlikte kaygıları toplum genelinden daha farklı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması endişesi (yüzde 55), koruyucu ekipman bulamama korkusu (yüzde 44) ve kendi ölümleri halinde aile bireylerinin refahları ile ilgili endişe (yüzde 43) duyuyorlar.
Olgunlaşma: Tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük kısmı psikolojik olgunlaşma bildirmekte. En yüksek oran, sahip olduklarının kıymetini bilme konusunda (yüzde 74).
Cinsiyet farklılıkları: Kadın katılımcıların korku ve kaygıları daha fazla, erkek katılımcıların ise psikolojik olgunlaşma süreçleri daha zayıf.

TÜRKİYE OLGUNLAŞIYOR

Araştırmanın sonuç bölümünde önerilere de yer verildi:
1- Türkiye olgunlaşıyor
Krizin pozitif boyu
Kadın erkek farkları
2- Belirsizliklerin olabildiğince azaltılması
Ceza İnfaz düzenlemeleri konusundaki kaygının ele alınması
3- Sağlık çalışanlarının kaygıları
Sağlıkta Şiddet Yasası zamanlaması
Sağlık çalışanlarının ölümleri halinde çocuklarının gelecekleri ile ilgili endişeleri
4- Sağlık çalışanlarını pozitif algılama
5- Covid-19 kaynaklı ölümlerde yakınlara psikolojik destek

Kadınlar, corona virüsünden erkeklerden daha çok korkuyor İlginizi Çekebilir Kadınlar, corona virüsünden erkeklerden daha çok korkuyor
aile Corona Covid-19 haberler infaz internet Kadın Konya Necmettin Erbakan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık sosyal medya Türkiye Üsküdar Üsküdar Üniversitesi
Loading...