1.177 lira hangi işsize ödenecek?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak hazırlanan 62 maddelik kanun taslağında öngörülen düzenlemelerden bazıları 15 maddelik kanun teklifine dönüştürülerek 14 Nisan'da Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. İlgili komisyonlarda süratle görüşülüp 18 maddeye çıkarılan kanun teklifi, 15 Nisan'da Genel Kurula gönderildi. 16 Nisan'ın ilk saatlerinde de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 7244 sayılı Kanun olarak yasalaştı.

Onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Kanun, sizler bu yazıyı okurken muhtemelen Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

“İşten çıkarma yasaklanıyor” söylemiyle kamuoyuna sunulan ve dün yasalaşan kanunla işçi çıkarma yasaklanırken, işverene ücretsiz izin kullandırma serbestisi getiriliyor. Kısa çalışma ödeneği sürecinin hızlandırılması, kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlar ile işten çıkarılmış olup işsizlik ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği verilmesi öngörülüyor. Nakdi ücret desteği günlük 39.24 lira olup, aylık 1.177 liraya geliyor.

★★★

İşten çıkarılanlara ilişkin nakdi ücret desteği, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği için gereken prim günü ve sözleşme süresi şartlarını sağlayamadığı için işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara ödenecek.

İşsizlik ödeneği için sözleşmenin sona erme nedeni, prim günü ve sözleşme devamlılığı olmak üzere üç koşul aranıyor.

İlk olarak iş sözleşmesinin işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında bir nedenle işveren tarafından ya da haklı nedenle işçi tarafından sona erdirilmiş olması gerekiyor. Sonra, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş ve iş sözleşmesinin son 120 gün devam etmiş olması gerekiyor.

Bu bağlamda, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında bir nedenle işten çıkarılmış olmakla birlikte, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası prim ödemesi ve işten çıkarıldığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışması olmayan, işsizlik ödeneğine hak kazanamıyor. Bu nedenle de işsiz kalan birçok kişinin mağduriyeti söz konusu olabiliyor.

★★★

“İşsizlik ödeneği niye var?” başlıklı yazımda işsizlik ödeneği için aranan prim günü ve iş sözleşmesinin devamlılık süresi şartlarının, kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmasında olduğu gibi esnetilmesini önermiştim.

Prim günü ve iş sözleşmesinin devamlılığına ilişkin sürede indirime gidilmedi.  Ancak iş sözleşmesi, işsizlik ödeneğine hak kazanmak için aranan nedenlerden birine bağlı olarak sona erenlere 600 prim günü ve hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartları aranmaksızın nakdi ücret desteği verilecek.

Buna göre, son üç yıl içinde 1 gün bile prim ödemesi olana aylık 1.177 lira ücret desteği verilecek. 1.177 liralık ödeme üç ayı geçmemek üzere işsiz kalınan sürece yapılacak.

Ancak ücret desteği için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emekli) aylığı almıyor olmak gerekiyor. Bu bağlamda emekli olup sosyal güvenlik destek primine tabi çalışırken işten çıkarılanlara ücret desteği verilmeyecek.

Loading...