2000 öncesi emekli olanın aylık bağlama oranı

1 Ağustos 1995 tarihinde SSK'dan, yüzde 61 aylık bağlanma oranı ile emekli oldum. Ancak 1999 yılı öncesi emekli aylığı bağlanma oranının yüzde 70 olması gerektiğini öğrendim. Bu durumu SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile bildirdim. Gelen yazıyı ekte sunuyorum, inceleyerek bilgi verebilir misiniz?
Şükrü Demiröz

1 Ocak 2000 tarihinden önce emekli olanların aylıklarının hesaplanmasında uygulanan gösterge ve katsayı sistemine göre, aylık bağlama oranın tespitinde; emekli aylığı, gösterge tablosundan hesaplananlar için yüzde 60, üst gösterge tablosundan hesaplananlar için ise derece ve kademesine göre yüzde 50 ila 59 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınıyordu.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı 5000 prim günü için olup, emeklilik başvuru tarihi itibarıyla 5000 günden sonraki her 240 gün için yüzde 1 artırılıp, 5000 günden az olan her 240 gün için yüzde 1 eksiltiliyordu. 240 günden arta kalan gün için hesaplama yapılmıyordu. Ayrıca sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için yüzde 1 artırılıyordu.

Emekli aylığınız gösterge tablosundan hesaplanmış. Emekli olduğunuz tarihte yaşınız 55'den büyük olmadığından, taban aylık bağlama oranınıza (yüzde 60'a) 5000 günü aşan 338 günün 240 günü için 1 puan eklenir, 240 günden arta kalan prim günü için hesaplama yapılmaz. Buna göre de toplam aylık bağlama oranınız (60+1)= 61 olur. Sonuç itibarıyla aylık bağlama oranınız doğru. Yüzde 70 temel aylık bağlama oranı, Bağ-Kur sigortalarının 2000 öncesi emekli aylıklarının hesabı için kullanılıyordu.

Karar için 14 Ocak'a kadar vaktiniz var

Demiryolu çalışanıyım. Emekli olmak için sigortalılık süresi, prim günü ve yaş sorunum yok. 14 Ocak 2021 mi, yoksa 14 Ocak 2021'den sonrası mı emekli olmak avantajlı? Hasan Şimşek

Sorunuzun yanıtı ile ilgili değerlendirmeyi 7 Kasım Cumartesi günü köşemde yapmıştım. Mevcut temel parametrelere göre 2020'de emekli olmakla 2021'de emekli olmak arasında emekli aylığı açısından pek fark yok. 2020'de emeklilik bir tık avantajlı gibi gözükmekle birlikte, iki aylık enflasyon verilerini de görmekte yarar var.

Diğer yandan, halen çalışmaya devam ettiğinizden, durumunuzu kıdem tazminatı açısından da değerlendirerek karar vermelisiniz. Zira asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanında yılbaşında gerçekleşecek artış, kıdem tazminatınızı etkileyebilir. Ayrıca karar vermek için 14 Ocak'a kadar vaktiniz var.

Loading...