Baskıyla istifa ettirilen çalışan tazminat alabilir mi?

Çalıştığım iş yerinde korona vakaları çıktı. Eşimin akciğer rahatsızlığı olduğu için yıllık izne ayrıldım. 2 gün sonra yıllık iznimi iptal ettiler ve çalışmamı istediler. “İşe gelmezsen istifa et” diye baskı yaptılar. Korona nedeniyle mecburen zorla istifa etmek durumunda kaldım. İhbar tazminatı ve diğer alacaklarımı alabilir miyim? Emin Barbay

Her ne sebeple olursa olsun işten kendisi ayrılan çalışan, ihbar tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla ihbar tazminatı hakkınız yok. Genel olarak, haklı neden göstermeksizin kendisi istifa ederek işten ayrılan çalışan kıdem tazminatına da hak kazanamaz. Ancak aslında kendi isteğinizle istifa etmediğinizi, eşinizin hastalığı nedeniyle kullanmakta olduğunuz yıllık izniniz iptal edilerek, çalışmanız veya istifa etmeniz arasında seçim yapmaya zorlandığınızı ispat edebilirseniz kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun için önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız halinde iş mahkemesinde dava açmanız gerekiyor.

Hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin izin ücretlerinizin ise her hâlükârda ödenmesi gerekiyor.

Çalışan, eşi üzerinden sağlık yardımı alabilir mi?

Zorunlu sigortalı olarak çalışanım. Eşim Emekli Sandığı'ndan emekli. Sağlık yardımından eşim üzerinden yararlanabilir miyim? Serpil Kaçar

Asıl olan kişinin kendi sosyal güvenlik statüsüne bağlı olarak sağlık yardımı almasıdır. Kişiler sigortalı veya emekli olmaları ya da dul/yetim aylığı almaları halinde, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değil, kendi statülerine göre genel sağlık sigortalısı sayılır ve kendi sosyal güvenlik statüleri üzerinden sağlık yardımı alırlar. Sigortalı çalışan olarak eşiniz üzerinden sağlık yardımını alamazsınız. Sağlık yardımını kendi sigortalılığınız üzerinden alabilirsiniz.

4/a primleri 4/c emekli aylığını etkiler mi?

Kamuda çalışan bir hekimim. Bize tanınan kamu dışında iş yeri hekimliği yapma yetkisini kullanarak iş yeri hekimliği yapmaktayım. Bunun karşılığı sigortalı gösterilmekteyim. Yatan ekstra primler emekli maaşıma olumlu bir etki yapar mı? İ. Şevket Gözaçan

Sigortalının 4/c (Emekli Sandığı) ve 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması halinde, 4/c kapsamında sigortalı sayılır. Diğer bir deyişle, 4/c kapsamındaki sigortalılığı geçerli olur.

Kamuda çalışan hekim olarak 4/c kapsamında sigortalı olduğunuzdan, kısmi süreli olarak yaptığınız iş yeri hekimliği için 4/a kapsamında sigortalı sayılmazsınız ve prim de ödenmemesi gerekir.

Bu nedenle, 4/a kapsamında ödenen primler 4/c emekli aylığınızı etkilemez. Ayrıca 4/c statüsünde emekli aylığı, üzerinden prim ödenen kazançlar değil, sigortalının derece/kademe ve göstergeleri ile memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanıyor.