İstifa eden nakdi ücret desteği alabilir mi?

17 Nisan tarihli “1.177 lira hangi işsize ödenecek?” başlıklı yazınızı okudum. Ben 24 Nisan 2019'dan beri bir firmada çalışıyordum. Korona sebebiyle bu sene 6 Nisan'da işten kendim ayrıldım. Çünkü hiçbir önlem alan, maske kullanan ve bilinçli çalışan yoktu. Bunu kendilerine e-posta ile yazılı bildirdim, öncelikle ücretli izin istedim bu isteğim kabul edilmezse iş akdimin fesh edilmesini istedim. Akabinde istifa etmiş oldum. Şimdi bu durumda ben 1.177 lira desteği alabilir miyim? Alabilirsem ne yapmam gerekir? Fatih Aktaş

Yasal düzenlemede nakdi ücret desteğinin, 15 Mart 2020 tarihinden sonra 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve 4447 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere verilmesi öngörülüyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için; iş sözleşmesinin sona erme nedeni, prim günü ve sözleşme devamlılığı olmak üzere üç koşul aranıyor. Buna göre, nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için prim günü ve sözleşme devamlılığı şartları aranmıyor. Ancak iş sözleşmesinin 4447 saylı Kanunun 51. maddesi kapsamında feshedilmiş olması gerekiyor.

İş sözleşmesinin 4447 sayılı Kanun'un 51. maddesi kapsamında feshedilmiş sayılması için işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında bir nedenle işveren tarafından ya da haklı nedenle işçi tarafından feshedilmiş olması gerekiyor.

Bu bağlamda, iş sözleşmenizin fesih nedeni önem arz ediyor. Fesih nedeni işveren tarafından istifa olarak bildirilirse, iş sözleşmeniz 51. madde kapsamında feshedilmemiş olacağından nakdi ücret desteğinden yararlanamazsınız.

İş sözleşmenizi, koronavirüs salgını nedeniyle işyerinde alınması gereken tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle, noterden çekeceğiniz ihtarname ile haklı nedenle feshetmiş olsaydınız nakdi ücret desteğinden yararlanabilirdiniz.

Diğer yandan, işyerinde önlem alınmasına, öncelikle ücretli izin talebinize ve bu isteğinizin kabul edilmemesi halinde iş akdinizin feshi talebinize ilişkin e-postanız, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshettiğinizin ispatında delil sayılabilir.

Nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esasları belirleme yetkisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda olup, henüz belirleme yapılmadı. Başvuru usul ve esasları belirlendiğinde durumunuzun yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir.

15 Mart'ta işsiz kalan ücret desteği alabilir mi?

Mart ayının 16'sında da çalışmamıza rağmen, işyerimiz geriye dönük olarak 15 Mart'ta çıkışımızı vermiş. Ben ne kısa çalışma ödeneği ne de işsizlik maaşı alabilirim. Sormak istediğim; bu yasa 15 Mart'ta işten çıkarılanları da kapsıyor mu, yoksa kapsamıyor mu? Talha Bulduk

İlgili maddede, “15.3. 2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen” ifadesine yer verilmiş. Maddenin yazılış şekline göre nakdi ücret desteği 15 Mart 2020 tarihinden sonra, yani 16 Mart 2020 ile izleyen tarihlerde feshedilen iş sözleşmelerini kapsıyor. Ancak nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar henüz belirlenmedi. İş sözleşmesi 15 Mart 2020 tarihinde feshedilmiş olanlar da kapsama dahil edilebilir. Diğer yandan, işvereninizin çıkış tarihinizi 15 Mart'a çekmesine anlam veremedim. Fesih tarihinizin düzeltilmesini işverenden talep edebilirsiniz. Mart ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin 24 Nisan'a kadar (24 Nisan dahil) verilmesi mümkün.

Loading...