Ücret desteği için kim başvuracak?

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara yapılacak nakdi ücret desteği için kimin başvuracağı merak ediliyordu. Uygulamasının usul ve esasları geçtiğimiz hafta belli oldu.

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için başvuru işveren tarafından yapılacak.

Ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın üçüne kadar işverenlerce yapılacak. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri'nde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak seçilmesi gerekecek.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri'nde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri'nde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak güncellenmesi ve işveren tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekecek.

İlgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin T.C. kimlik numarası ve IBAN numarası ile cep telefonu bilgileri SGK başvuru ekranı üzerinden işveren tarafından bildirilecek.

15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilip işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından ise;

– İşsizlik ödeneği başvurusunda bulunmuş olup ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın re'sen,

– İşsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri ise  “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine, İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek.

HAK KAZANMA ŞARTLARI

– 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 Sayılı Kanun'un geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmış olanlar,

– İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlayamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar,

– 15 Nisan 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi işsizlik ödeneğinden yararlanabilecek şekilde feshedilen ancak son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi bulunmadığı ya da son 120 gün iş sözleşmesi olmadığı için işsizlik ödeneği alamayanlar,

– Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar (üç aylık fesih yasağı süresini geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren), nakdi ücret desteğine hak kazanıyor.

ÖDEME SÜRESİ VE TUTARI

Nakdi ücret desteğinden;

Ücretsiz izne ayrılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, 17 Nisan-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli oldukları süre kadar,

15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar, 17 Nisan-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işsiz kaldıkları süre kadar,

yararlanabilecekler. İş sözleşmelerinin fesih yasağına ilişkin üç aylık sürenin uzatılması halinde, ücret desteği de aynı süre için uzatılacak.

Yapılacak nakdi ücret desteği ödemesi, 39.24 TL olan günlük destek tutarından binde 7.59 damga vergisi düşüldükten sonra kalan tutar (38.94 TL) ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı (ay içerisinde en çok 30 gün) çarpımı sonucu bulunan tutar kadar olacak.

Ödeme, IBAN'a havale veya EFT, Posta Çeki Hesabı, PTT şube veya konutta ödeme olarak belirlenen ödeme kanalları yoluyla işçinin kendisine yapılacak.

Loading...