Ücretsiz izin için çalışanın kabulü gerekmiyor

CovId– 19'dan dolayı risk grubunda olduğum için şirket içerideki tüm yıllık izinlerimi kullandırdı. İzin bitiminde de günlük 40 TL olmak üzerek aylık 1.200 TL'ye ücretsiz izne mahkum bırakıyor. İşe sağlam girdim, iş yerinde hastalandığımı belirttim ve idari izne tabi tutulmak istiyorum. Ücretsiz izne çıkarılacağımı şirketin bana bildirmesi mi gerekiyor, yoksa sormadan izne çıkarabilir mi? Ücretsiz izni kabul etmediğim takdirde şirket ihbar ve kıdem tazminatımı verir mi? Yağmur Aras

4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. madde ile yapılan düzenlemeye göre, işveren çalışanlarını tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bunun için çalışanın onayını alması da gerekmiyor. İşveren, onayınız olmasa da ücretsiz izne çıkarabilir. İşverenin, çalışanın onayı gerekmeksizin ücretsiz izne çıkarma yetkisi, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Yeni bir süre uzatımı olmazsa işveren çalışanlarını 17 Kasım'a kadar ücretsiz izne çıkarabilecek. Ancak Cumhurbaşkanı'nın süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi var. Bu bağlamda, sürenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması söz konusu olabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmak, çalışana haklı nedenle fesih hakkı vermiyor. Bu bağlamda ücretsiz izni kabul etmemeniz bir anlam ifade etmiyor. Ücretsiz izne çıkarıldığınız gerekçesiyle iş sözleşmenizi feshettiğinizde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

Yersiz ödenen KÇÖ'yi kim iade eder?

Ağustos ayı sonu itibarıyla istifa ettiğim kurumdan, İŞKUR'dan hesabıma kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) olarak gelecek havalenin kendilerine iade edilmesi gerektiği, paranın kendileri tarafından da İŞKUR'a iade edileceğine ilişkin mesaj aldım. Havale İŞKUR'dan geldi. Böyle bir durumda bu parayı işveren mi, işçi mi İŞKUR'a iade eder? İsmi saklı

Sorunuzun yanıtı ile ilgili yasada açık bir hüküm yok. Yasa ve yönetmelik hükmüne göre, işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Sizin olayınızda işverenin hatalı bilgi ve belge vermesinde sizin kusurunuz yok. Sadece istifanız nedeniyle ortaya çıkan fazla ödemenin kuruma iadesi söz konusu.

Bu bağlamda, muhatabın işveren olduğunu ve iadenin işveren tarafından yapılması gerektiğini değerlendiriyorum. Zira tarafınıza kısa çalışma ödemesi yapılması ve ödemenin sona erdirilmesi ile ilgili bildirimlerin işveren tarafından yapılması gerekiyor.


Dün Bekir Coşkun'u sonsuzluğa uğurladık… 

Işıklar içinde yat, kelimelerin efendisi, Cumhuriyet sevdalısı güzel insan.

Loading...