Yapılandırma kapsamındaki SGK alacakları

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin de ilave edildiği kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan kanun teklifinde, başta devletin vergi ve SGK alacakları olmak üzere, oda aidatlarından öğrenim kredilerine, trafik para cezalarından çeşitli kanunlara göre verilen idari para cezalarına kadar geniş kapsamlı kamu alacağının yeniden yapılandırılarak tahsili amaçlanıyor.

Öngörülen yapılandırma şartları, geçmişteki yapılandırma düzenlemelerinden farklı değil. Yine kısa bir başvuru süresi (yıl sonuna kadar), en fazla 18 taksit ve 36 aylık ödeme süresi ile hemen (vergilerde 2021 Ocak, primlerde Şubat ayından) başlayacak olan taksit ödemeleri…

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesine rağmen, işçisinden işverenine toplumun büyük bir çoğunluğu günü kurtarma mücadelesi içindeyken, daha esnek ve uzun vadeli bir yapılandırma modelinin öngörülmemiş olması, beklentileri karşılamadığı gibi, başarı şansını da azaltıyor.

Bir taraftan ekonomideki durgunluğun ve ödeme gücünün sıfırlandığının iktidar tarafından da kabul edilerek, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği (hem de kapsamı genişletilerek) 30 Haziran 2021'e kadar uzatılırken, sanki ekonomi normale dönmüş gibi borçları yapılandırmayı düşünmek çelişki olarak ortaya çıkıyor.

KAPSAMDAKİ BORÇLAR

Paylaşılan bilgilere göre, yapılandırma kapsamına giren borç tutarı 500 milyar lira olup, bunun 165 milyar lirası SGK alacaklarından oluşuyor.

Borç yapılandırması, SGK alacakları açısından, kanunun yayım tarihine veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

– 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

– 2020 Ağustos ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

– SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,

– 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

– 31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin uygulanan idari para cezaları,

– 5510 sayılı Kanun'un ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

– 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

– Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primler,

– Genel sağlık sigortası primleri,

ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarını kapsıyor.

YAPILANDIRMA NE SAĞLAYACAK?

Yapılandırılan SGK borç asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

Yapılandırılan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, yapılandıracakları borçları haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yaralanmaya başlayacaklar.

Loading...